Jätelain muutosten toimet etenevät suunnitellusti

11.04.2022

Jätelain muutosten toimet etenevät Ekokympissä hyvin ja aiemmin suunnitellun aikataulun mukaan. Kiinteistökohtainen tyhjennysrekisteri on valmis ja yhtymähallitus on kokouksessaan 24.2.2022 tehnyt tärkeitä palvelutasoon liittyviä päätöksiä, jotka liittyvät tuleviin muutoksiin. Niillä saadaan vahva selkäranka markkinavuoropuheluun ja kilpailutuksiin, joita on jo aloitettu tekemään.

Jätelain muutosten taustalla ovat kunnianhimoiset tavoitteet kasvattaa jätteiden kierrätysastetta 55 prosenttiin vuonna 2025 ja 65 prosenttiin vuonna 2035. Jotta näihin kierrätystavoitteisiin päästään, on jätteiden erilliskeräystä lisättävä, etenkin pakkausjätteen, biojätteen ja tekstiilien osalta.

Mikä Ekokympin alueella muuttuu jätelain uudistuksen myötä?

Biojäte- ja hyötyjätekuljetukset Ekokympin vastuulle

Mullistavin lakimuutos koskee jätteenkuljetuksia. Syksyllä 2023 Ekokymppi vastaa bio- ja hyötyjätekuljetuksien järjestämisestä asumiseen käytettävien kiinteistöjen sekä kuntien hallinto- ja palvelukohteiden osalta. Yritystoiminnan jätettä muutos ei koske. Sekajätekuljetukset jäävät lain myötä edelleen vanhaan kuljetusjärjestelmämalliin, jossa kiinteistön haltija itse kilpailuttaa jäteastian tyhjennykset.

Kuljetusjärjestelmän muutokseen valmistaudutaan huolella kaikkien yhteistyökumppaneiden kanssa. Kuluvana vuotena tehdään suunnitelmia ja kilpailutuksia eikä toiminnalla ole vuonna 2022 vielä mitään vaikutusta asukkaiden näkökulmasta katsottuna. Vuoden 2023 aikana Ekokymppi on yhteydessä kiinteistön haltijoihin ja antaa ohjeita tulevaa muutosta varten.

Ekokymppi on alkuvuonna tehnyt tarkkarajaisen erilliskeräysalueen, jossa kuljetuspalvelua tullaan toteuttamaan ja tarjoamaan. Kyseinen alue käsittää pääsääntöisesti kuntataajamat ja taajamien väliset pääväylät. Erilliskeräysalue julkaistaan vuoden 2023 alussa Ekokympin nettisivuilla.

Jäteastiapalvelu kiinteistöille

Ekokymppi ottaa käyttöön astiapalvelun. Tämä tarkoittaa sitä, että rikkoontuneiden astioiden ja astiavaihtojen yhteydessä Ekokymppi toimittaa kiinteistöille maksutta uudet jäteastiat. Arvion rikkoontuneiden astioiden vaihtamisesta tekee jätteenkuljettaja, isännöitsijä tai huoltoyhtiö. Astiapalvelu sisältää myös tietyn määrän jäteastioiden vuosittaisia pesuja.

Poistotekstiilin keräysvelvoite

Poistotekstiili on käyttökelvotonta, mutta puhdasta ja kuivaa tekstiiliä. Uuden jätelain myötä sille on järjestettävä oma keräys vuoden 2023 alusta alkaen. Erilliskerätty poistotekstiili toimitetaan Paimion upouudelle tekstiilien käsittelylaitokselle, jossa siitä valmistetaan tekstiilin uusiokuitua teollisuuden tarpeisiin. Ekokymppi on parhaillaan suunnittelemassa keräysverkostoa poistotekstiilejä varten. Keräysastiat tulevat mahdollisesti yhteistyökumppaneiden tiloihin.

Biojätteen keräystä ja valvontaa tehostetaan

Lakiuudistus vaikuttaa voimakkaasti useaan biojätteeseen liittyvään seikkaan. Biojätteen keräystä ja käsittelyä halutaan tehostaa ja se asetetaan entistä tarkempaan valvontaan. Jätehuoltoviranomaisella on velvollisuus valvoa kompostointia kiinteistön haltijan tekemisen ilmoituksien perusteella. Kompostointi-ilmoituksen sisältöön tulee lisävaatimuksia mm. kompostorin koko, rakenne ja vuotuinen käyttöaika on ilmoitettava. Tämän lisäksi kompostointi-ilmoitus muuttuu määräaikaiseksi, ilmoitus on tehtävä esimerkiksi viiden vuoden välein. Määräajoista annetaan lisämääräyksiä Ekokympin ensi syksynä uudistettavissa jätehuoltomääräyksissä.  

Pakkausjätteiden keräyksestä korvauksia taloyhtiöille

Tuottajayhteisöt velvoitetaan jätelaissa maksamaan korvauksia erilliskerätyistä pakkausjätteistä yli viiden huoneiston kiinteistöillä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Ekokymppi hoitaa ko. kiinteistöjen jätteenkeräyksen, ja kerättyjen tonnien perusteella tuottajayhteisö välittää korvausta Ekokympille. Ekokymppi siirtää korvaukset suoraan lyhentämättöminä taloyhtiöille jätemaksulaskun hyvityksenä. Hyvitys on laskennallinen ja sen suuruudesta on määrätty jätelaissa. Tuottajayhteisön korvausvelvollisuus alkaa jo kesällä 2023, mutta ensimmäiset hyvitykset tulevat maksuun takautuvasti vasta vuonna 2024.

Lisätietoa:

Jukka Oikarinen, toimitusjohtaja, 044 710 0070

Marjut Kinnunen, asiakaspalvelupäällikkö, 044 710 0120