Jätevedenpuhdistamon toimintaa tehostetaan Majasaaren jätekeskuksessa

09.08.2021

Ekokymppi rakentaa parhaillaan tasausallasta Majasaaren jätekeskuksen vedenpuhdistamolle. Tasausaltaan avulla puhdistamolle tulevaa vesimäärää saadaan säädettyä tarkemmin puhdistamon kapasiteettia vastaavaksi. Altaassa sekoittuu myös eri tyyppiset jätevedet mahdollisimman samanlaiseksi vedeksi. Näitä vesiä syntyy jätekeskuksen eri toiminnoissa. Lisäksi altaassa tapahtuu myös kiintoaineksen laskeutusta, jolloin puhdistamon kiintoaineksen poisto toimii paremmin.

Lisätietoja: 

Eero Piirainen, ympäristöpäällikkö, 044 710 0071