Ekokymppi antaa kehotuksia sekajäteastian tyhjennyksistä

16.06.2021

Ekokymppi on aloittanut sekajäteastioiden tyhjennysvälien seurannan. Tarkoituksena on kartoittaa Ekokympin jätteenkuljetusrekisteristä kaikki kiinteistöt, joissa sekajäteastian tyhjennysväli on liian pitkä tai tyhjennyksiä ei ole lainkaan. Ekokymppi lähettää näiden kiinteistöjen haltijoille kirjeen, jossa kehotetaan sopimaan astiatyhjennykset jätehuoltomääräysten mukaisiksi oman jätehuoltoyrityksen kanssa. Myös biojätteen lajittelusta annetaan tarvittaessa kehotuksia. Mikäli kehotuksia ei noudateta, Ekokymppi siirtää asiat jätehuoltomääräyksiä valvovan eli kunnallisen ympäristövalvonnan viranomaisten käsiteltäviksi.

Ekokympin jätehuoltomääräysten mukaan sekajäte energiaksi -jäteastia on tyhjennettävä vähintään kahdeksan viikon välein. Vähän jätettä tuottaville pienille talouksille on mahdollistettu tietyin edellytyksin normaalia pidempi tyhjennysväli. Mikäli kiinteistölle halutaan määräyksistä poikkeava pidempi tyhjennysväli, sitä on haettava Ekokympiltä kirjallisesti. Sekajäte energiaksi -jäteastian pisin hakemuksella myönnetty tyhjennysväli voi olla 16 viikkoa.

Kiinteistöjen jätehuollon seuranta kuuluu Ekokympin lakisääteisiin viranomaistehtäviin.

Lisätietoja

Jukka Oikarinen
toimitusjohtaja
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä
044 710 0070