Ekokymppi tutkii sekajätepussien sisältöä

18.11.2020

Ekokympillä on meneillään tutkimus sekajätteen koostumuksesta. Tutkimuksessa otetaan yhteensä kahdeksan näytettä neljästä sekajätekuormasta, jotka ovat peräisin kajaanilaisista asuinkiinteistöistä.

Tavoitteena on selvittää

1. kierrätykseen kelpaamattoman jäännösjätteen (= oikein lajitellun sekajätteen) määrä.

2. biojätteen määrä (ruokajäte, pehmopaperit)

3. pakkausten määrä (lasi-, muovi-, metalli-, kartonki- ja paperipakkaukset).

4. tekstiilien määrä

5. muiden jätteiden määrä (SER, vaaralliset jätteet, kiviaines).

6.  polttokelpoisen jätteen määrä (sekajäte energiaksi + muovi + kartonki + ynnä muut polttoon kelpaavat jätteet)

Tutkimuksesta saatavien tulosten perusteella voidaan tehdä laskelmia kuljetuskustannuksista ja porttimaksuista, joita syntyy, kun huonosti palavaa ja usein myös painavaa jätettä kuljetetaan Kajaanista Leppävirralle Riikinvoima Oy:n ekovoimalaitokselle. Pakkauksien määriä tutkimalla saadaan tietoa esimerkiksi siitä, miten muovipakkausten lajittelu on lähtenyt liikkeelle. Tekstiilijätteen määrä on hyvä tietää, koska uudistuvan jätelain mukaan parin vuoden päästä tekstiilijätteen keräysvelvoite laajenee kiinteistöihin.

Tärkeä tutkimuksessa saatava tieto on niinikään se, kuinka monta painoprosenttia sekajätepussista on sitä oikeaa sekajätejätettä – polttokelpoista jätettä – eli sellaista jätettä, joka ei aiheuta harmia Riikinvoima Oy:n ekovoimalaitokselle, eikä näin ollen myöskään aiheuta turhia kuluja Ekokympille.

Jätetutkimuksen käytännön työt kestävät tämän viikon. Majasaaren jätekeskuksen hallissa työskentelee kolme – neljä työntekijää, jotka lajittelevat sekajätepussien sisällöt 20 eri jätelajiin. Yhden työpäivän aikana he aukovat yhteensä noin 50 – 60 roskapussia. Päivän päätteeksi jätteet punnitaan. Tutkimustuloksia on luvassa loppuvuoden aikana.

Lisätietoja: Anu Koskela, neuvoja, Ekokymppi, 044 071 0067