Ekokympin jätteenkäsittelytaksa 2020

12.12.2019

Kainuun jätehuollon kuntayhtymän yhtymähallitus on kokouksessaan 1.11.2019 hyväksynyt Ekokympin jätteenkäsittelytaksan, joka otetaan käyttöön 1.1.2020. Jätetaksaan on lisätty toissijaisen vastuun (TSV) jätetaksa. Käytännössä taksamuutos tarkoittaa sitä, että Ekokympillä on ensi vuoden alusta kaksi jätteenkäsittelyhinnastoa. Toinen hinnasto on kuntavastuujätteille ja toinen TSV-jätteille.

Kuntavastuulla olevia jätteitä ovat asumisessa syntyvät jätteet, kunnan ja kuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa sekä konsernihallinnossa syntyvät jätteet ja hoitokodeissa syntyvät jätteet.

TSV-jätteitä ovat elinkeinotoiminnan jätteet. Toissijainen vastuu tarkoittaa sitä, että kunnan on järjestettävä muunkin kuin sen vastuulle jätelain 32 §:n mukaisesti kuuluvan jätteen jätehuolto, jos jätteen haltija tätä muun palvelutarjonnan puutteen vuoksi pyytää ja jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä.

TSV-hinnat suurempia

TSV-jätteenkäsittelyhinnat ovat 20% suuremmat kuin kuntavastuulla olevien jätteiden käsittelyhinnat. Syynä tähän on muun muassa TSV-jätteisiin liittyvät lainsäädännön edellyttämät raportointivelvoitteet ja Materiaalitori, jotka kuormittavat Ekokympin hallintoa ja lisäävät kustannuksia. Kuntavastuullisen jätteen hinnoittelulla ei niinikään voida kompensoida elinkeinoelämän jätehuollon kustannuksia, koska Ekokympin jätteenkäsittelykapasiteetti on mitoitettu kuntavastuulliselle jätteelle, ja (ylimääräiselle) elinkeinoelämän jätteelle joudutaan etsimään kalliimpia käsittelymenetelmiä/paikkoja. TSV-hinnoittelu vaikuttaa myös jäteastioiden tyhjennyshintaan käsittelymaksujen osalta.

Kotitalouksien vuosimaksuihin ei korotuksia

Kotitalouksien vuosimaksuihin ei edelleenkään tule korotuksia. Vuosimaksut  – perusmaksu ja aluekeräysmaksu – ovat pysyneet samansuuruisina jo viiden vuoden ajan. Kotitaloudessa syntyvät jätteet ovat ns. kuntavastuujätettä.

Hinnastot

 

Lisätietoa

Jukka Oikarinen
toimitusjohtaja
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä
044 710 0070