Jätteen vähentämisen viikko alkaa ylihuomenna

14.11.2019

Viikolla 47/2019 vietetään jätteen vähentämisen viikkoa. Motivan koordinoiman tapahtuman teemana Suomessa on näkymätön jäte. Sitä muodostuu tuotantoprosesseissa selvästi enemmän kuin kotitalousjätettä. Ilmaston ja materiaalien riittävyyden vuoksi tuottajien ja kuluttajien on tärkeää tiedostaa kulutushyödykkeiden valmistuksen ja käytön vaikutukset ja yrittää pienentää niitä. Yrityksiä kannustetaan teemaviikolla supistamaan tuotannon jätteitä kohentamalla materiaalitehokkuutta, parantamalla lajittelua sekä hyödyntämällä kierrätysmateriaaleja ja teollisia sivuvirtoja. Kuluttajia kehotetaan pidentämään tavaroiden ikää kierrättämällä, korjaamalla ja lainaamalla.