Toiminnan laajennus Majasaaren jätekeskuksessa -hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

14.03.2019

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä on toimittanut Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn (YVA) kuuluvan arviointiohjelman, joka on nähtävissä ja luettavissa ympäristöhallinnon internetsivulla: https://www.ymparisto.fi/majasaariYVA

Tutustu myös YVA-ohjelman digialustaan 

Hankkeen ja ympäristövaikutusten arvioinnin yleisötilaisuus on Kaukametsän opiston auditoriossa, Koskikatu 4B, tiistaina 2.4.2019 klo 17.30 - 20.00. Tilaisuus on kaikille avoin.

 

Lisätietoja:
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, Eero Piirainen, puh. 044 710 0071
YVA-konsultti: Ramboll Finland Oy, Eero Parkkola, puh. 020 7557182
Kainuun ELY-keskus, Tatu Turunen, puh. 0295 023 892