Paikallista erityisjätteen käsittelyä kokeillaan

01.10.2018

Ekokymppi on saanut Aluehallintovirastolta koetoimintaluvan erityisjätteen paikallista polttokokeilua varten. Hanke sai myös Kainuun liitolta kehittämisrahaa 50 prosenttia kustannuksista. Erityisjätteen paikallinen polttokokeilu on ensimmäinen Suomessa ja se on herättänyt kiinnostusta muissakin jätelaitoksissa.

Erityisjätteen polttokokeilu toteutetaan Majasaaren jätekeskuksessa. Tarkoitusta varten tilattu pienpolttolaitos tulee Majasaareen loka-marraskuun vaihteessa. Valmistaja koekäyttää laitoksen ja kouluttaa Ekokympin henkilökuntaa käyttämään sitä.

Koelaitoksessa poltetaan 500 kiloa kerralla pääasiassa sairaala- ja lääkejätettä. Myös muutamia muita jäte-eriä testataan. Jos koelaitos osoittautuu toimivaksi, hankitaan isompi polttolaitos.

Koepolttolaitos pystyy käsittelemään vuodessa 400-500 tonnia erityisjätettä. Tavoitteena on käsitellä paikallisesti Kainuussa syntyvä erityisjäte, kuten sairaalajäte ja apteekeista kerätty lääkejäte. Nykyisin se kuljetetaan Riihimäelle. Säästöä kertyisi ja erityisjätteen käsittely maksaisi noin puolet nykyisestä per tonni.

Varsinaista testiaikaa on ensi kesä. Polttolämpötila koelaitoksessa on 800 – 1200 astetta.  Poltto hajottaa erityisjätteen alkuaineiksi, eikä vaarallisia yhdisteitä jää. Päästöjä seurataan jatkuvalla mittauksella ja laitos täyttää Euroopan Unionin polttodirektiivin määräykset.