Muovinkeräykseen selvyyttä

02.02.2016

Kolme muovinkeräyspistettä 

tulevaisuudessaKainuussa pakkausjätteen tuottajavastuun myötä Kajaanin on tulossa kaksi ja Sotkamoon yksi muovinkeräyspiste. Muovinkeräyspisteitä saadaan kuitenkin vielä odotella jonkin aikaa, sillä Rinki Oy ei ole vielä ilmoittanut, milloin muovikeräyspisteet ovat käytössä ja missä ne tarkemmin sijaitsevat. Tällä hetkellä Kainuun Rinki-ekopisteillä ei vielä kerätä muovipakkauksia.

Laitospolttokelpoinen muovi maksutta lajitteluasemille ja jätekeskukseen

Muovia kuitenkin vastaanotetaan Ekokympin lajitteluasemilla ja Majasaaren jätekeskuksessa entiseen tapaan. Kun tuo lajiteltuna laitospolttokelpoista muovia, jätettä vastaanotettaessa ei peritä maksua. Palvelu sisältyy vuosittaiseen perusmaksuun.

Kotona muovit energiajäteastiaan

Mikäli kotona on energiajätteen erilliskeräysastia, voi muovijätteet kerätä myös siihen. Energiajätettä kerätään pääsääntöisesti taajama-alueilla. Energiajäteastian tyhjentäminen on edullisempaa kuin sekajäteastian, joten huolellisella lajittelulla ja oikean jäteastian valinnoilla voi jätekuluissaan säästää merkittävästi. Kysy energiajätteen tyhjennysmahdollisuudesta omalta jätehuoltourakoitsijaltasi.

FAKTAA:

  • Jätelain uudistukseen sisältyi pakkausjätteen tuottajavastuu, joka tarkoittaa sitä, että tuottajayhteisöillä on velvoite kerätä pakkausjätteet kuluttajilta omissa keräyspisteissään.
  • Kainuun ekopisteverkosto siirtyi  tuottajavastuuyhteisön eli Rinki Oy:n hallintaan sellaisenaan vuoden alussa. 
  • Tuottajayhteisöllä on velvollisuus kerätä  myös muovipakkauksia. Pakkausjäteasetuksen mukaan muovipakkausjätteen erilliskerästä varten on Suomessa oltava vähintään 500 vastaanottopaikkaa siten, että yli 10 000 asukkaan taajamassa on ainakin yksi vastaanottopaikka.
  • pakkausjätteen keräyspisteistä lisätietoa www.rinkiin.fi
  • Rinki Oy asiakaspalvelu vastaa kysymyksiin arkisin klo 7-21, la 9-18 puhelin 0800 133 888
  • Jäteastian tyhjennyshinta koostuu kahdesta hinnasta. Kuljetusmaksun määrittelee astian tyhjentävä yritys. Käsittelymaksun osuuden määrittelee Ekokymppi, joka vastaanottaa jätteen käsiteltäväkseen. Energiajäteastian tyhjennys on aina edullisempaa kuin sekajäteastian.


Esimerkkejä käsittelymaksuista:  

  • sekajäte 600 L käsittelymaksu 9,98 €
  • energiajäte 600 L käsittelymaksu 3,53 €
  • sekajäte 240 L käsittelymaksu 3,99 €
  • energiajäte 240 L käsittelymaksu 1,41 €