Kainuulaisten sekajäte Leppävirralle

20.10.2014

Kainuulaisten sekajäte kuljetetaan parin vuoden päästä Leppävirralle Riikinvoima Oy:lle, joka on kahdeksan kunnallisen jätelaitoksen ja Varkauden Aluelämpö Oy:n omistama yhtiö. Riikinvoima Oy rakennuttaa ekovoimalan, jossa omistajalaitosten sekajäte poltetaan ja hyödynnetään energiana. Voimala otetaan käyttöön syksyllä 2016. 

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä liittyi Riikinvoima Oy:n osakkaaksi 29.9.2014. Kuntayhtymä maksaa 3,16% osakepääomasta Riikinvoimalle (194 861 euroa) ja sitoutuu toimittamaan sille 8000 tonnia sekajätettä vuosittain. 

Riikinvoiman osakkaaksi liittymisen taustalla on muun muassa jätelainsäädäntö, joka kieltää orgaanisen jätteen sijoittamisen kaatopaikalle lähes kokonaan sekä jätteen polton loppuminen Kainuussa.