Jätteistä hyödynnetään jo 80 prosenttia

02.10.2014

Jätelaitosyhdistyksen tiedote 2.10.2014: Jätteistä hyödynnetään jo 80 prosenttia

Suomen yhdyskuntajätteestä hyödynnetään noin 80 prosenttia, selviää Jätelaitosyhdistyksen laskelmista. Melkein kaikki yhdyskuntajäte kierrätetään ja hyödynnetään energiana vuoteen 2016 mennessä. ”Suunta on hyvä,” kiteyttää Jätelaitosyhdistyksen toimitusjohtaja Markku Salo. ”Jätteiden vienti kaatopaikoille vähenee entisestään ensi vuonna, kuten myös kaatopaikkakielto edellyttää.” 

Kierrätyksen trendi on ollut niukasti kasvava. Kuntien jätelaitosten vastuulla olevan biojätteen kierrätyskapasiteetti on kuitenkin kaksinkertaistunut 10 vuoden aikana. Biolaitosyhdistyksen puheenjohtaja Christopher Gareis kertoo, että ”Biologisen käsittelyn tekninen taso on edistynyt. Nyt biojätteestä saadaan aikaisempaa laadukkaampia tuotteita.” Biojätteestä valmistetaan muun muassa multaa, lannoitteita ja biokaasua.

Kuntien jätelaitosten tavoitteena on, että kaikki hyödynnettävissä oleva jäte kiertää joko materiaalikierrätyksessä tai energian hyödyntämisessä. Jätelaitokset ovat varautuneet siihen, että kierrätykseen kelpaamattoman sekajäte viedään kaatopaikan sijaan jätevoimaloihin. Jätevoimalat tuottavat korkealla teholla uusiosähköä ja -lämpöä. Kaatopaikoille viedään jatkossa vain pieniä määriä epäorgaanista jätettä, kuten tuhkaa.

Kierrätyksen haasteena tulevina vuosina on muun muassa pakkausten kierrätys. ”Pakkausjätteet siirtyvät kunnilta tuottajien vastuulle, ja aina kun isäntä vaihtuu, muutos tuottaa käynnistyshaasteita”, kertoo Markku Salo. ”Kuntien jätelaitokset pyrkivät mahdollisimman hyvään yhteistyöhön tuottajayhteisöjen kanssa.”

Alueelliset kierrätyspisteet löytyvät jatkossakin JLY:n ylläpitämästä kierrätys.info -palvelusta. Sivusto on luotu palvelemaan kuluttajia koko maassa. Sen kautta löytyvät alueelliset keräyspisteet eri jätelajeille vaarallisista jätteistä kartonkiin. Tietojen ylläpitäjinä toimivat yhdyskuntajätehuollon vastuulliset toimijat, kuntien jätelaitokset ja tuottajayhteisöt. www.kierratys.info/

Lisätietoa: Toimitusjohtaja Markku Salo
P. 040 561 0560markku.salo@jly.fi