Omakotiasujan jätehuollon muutokset 2023

Uuden jätelain myötä Ekokympin alueen jätehuoltoon tulee muutoksia. Seuraavat muutokset koskevat pienkiinteistöjä ja niiden asukkaita.

Poistotekstiilin keräys

Vuoden 2023 alussa alkanut poistotekstiilikeräys pyrkii tehostamaan tekstiilien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä sekä vähentämään polttoon menevän sekajätteen määrää.

Keräykseen voi viedä samassa muovipussissa:

Uudelleenkäytettävät tekstiilit: puhtaat, kuivat ja hyväkuntoiset, myyntiin kelpaavat vaatteet, jalkineet ja kodintekstiilit 

Kierrätyskuiduksi kelpaavat tekstiilit: huonokuntoiset / rikkinäiset, mutta puhtaat ja kuivat vaatteet ja kodintekstiilit 

Keräyspaikat sijaitsevat pääsääntöisesti kierrätyskeskuksissa ja kirpputoreilla. Tarkemmat tiedot löydät Ekokympin nettisivulta ekokymppi.fi > Tietopankki > Lajittelu > Poistotekstiili ja sivustolta kierrätys.info.

Biojätteen lajittelu kiinteistöllä

Jos kiinteistölläsi on elintarvikejätteen kompostori, on kompostoinnista ilmoitettava Ekokympille. Kompostointi-ilmoitus on määräaikainen ja se on voimassa viisi vuotta. Uuden jäteasetuksen mukaan kompostointi-ilmoituksessa vaaditaan aiempaa laajempia tietoja kiinteistöllä tapahtuvasta kompostoinnista. Siksi on hyvä tarkistaa ja täydentää jo olemassa olevia tietoja kompostoinnista. Sen voit kätevästi tehdä viimeistään toukokuusta alkaen Ekokympin sähköisen asiointipalvelun kautta, www.ekokymppi.fi.

Jos kiinteistölläsi on biojätteen erilliskeräys, biojäteastiasi tyhjennyksen ja kuljetuksen hoitaa Ekokympin kilpailuttama jätehuoltoyritys 1.8.2023 alkaen. Myös laskut biojäteastiasi tyhjennyksistä tulevat Ekokympiltä. Lisäksi Ekokymppi hoitaa biojäteastiasi pesun kaksi kertaa vuodessa, ja mikäli astia rikkoontuu, Ekokymppi toimittaa uuden jäteastian tilalle. Tämä ns. astiapalvelu on maksuton. Muutokset johtuvat uudesta jätelaista, jonka myötä bio- ja hyötyjätteiden kuljetukset ovat siirtyneet kunnan vastuulle.

Haluatko helpottaa lajitteluasi?

1.8.2023 alkaen sinulla on mahdollista saada omalle tontillesi maksutta jäteastia / jäteastioita vaikkapa muovipakkauksille ja / tai muille pakkausjätteille, mikäli kiinteistösi sijaitsee ns. erilliskeräysalueella. Voit tarkistaa asian erilliskeräysalueen kartasta.