Kainuun jätehuollon kuntayhtymä

Biojätteen käsittelyilmoitus (pdf)

Biohajoavat elintarvike- ja puutarhajätteet on suositeltavaa kompostoida kiinteistöllä. Mikäli kiinteistöllä on elintarvikejätteen kompostori, on siitä tehtävä ilmoitus Ekokympille.

Tiedot voi ilmoittaa myös lähettämällä ne sähköpostiin laskutus@ekokymppi.fi. Muista ilmoittaa käsittelyä varten riittävät yksilöintiedot rakennuksesta, jota ilmoitus koskee