Taloyhtiön jätehuolto 2023

Biojätteen ja hyötyjätteiden kuljetus

Biojätteen ja hyötyjätteiden kuljetus siirtyy jätelain muutoksen vuoksi Ekokympin vastuulle. Tämä tarkoittaa sitä, että Ekokympin kilpailuttama jätehuoltoyritys tyhjentää taloyhtiön bio- ja hyötyjäteastiat 1.8.2023 lähtien. Näin ollen taloyhtiö saa kyseisten jäteastioiden tyhjennyksistä laskun Ekokympiltä. Sekajätteen kuljetuksista taloyhtiö sopii haluamansa jätehuoltoyrityksen kanssa. Jos taloyhtiössä on vähintään neljä huoneistoa, taloyhtiössä pitää olla järjestetty erilliskeräys biojätteelle, muovipakkauksille, kartonkipakkauksille, lasipakkauksille ja metallipakkauksille Ekokympin järjestämänä kuljetuksena. Pienemmissä taloyhtiöissä myös kompostointi on mahdollista. Erilliskerättävien jätteiden tyhjennysvälien on noudatettava jätehuoltomääräyksiä

Astiapalvelu

Ekokympin järjestämään kuljetukseen sisältyy astiajakelu- ja pesupalvelu. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli bio- tai hyötyjäteastia rikkoontuu, Ekokymppi toimittaa maksutta uuden jäteastian. Ekokymppi toimittaa jäteastian myös uudelle asiakkaalle. Astiapalvelu pitää sisällään kaikkien bio- ja hyötyjäteastioiden pesun. Biojäteastia pestään kaksi kertaa vuodessa ja muut tarvittaessa. Astiapesut aloitetaan keväällä 2024. Astiapalvelu pesuineen ei koske sekajätettä.

Lasipakkaus-jäteastia 

Lasi- ja metallipakkausten yhteiskeräyksestä joudutaan luopumaan tuottajayhteisöjen vaatimuksien vuoksi. Aiempi lasi-metallijäteastia muuttuu kiinteistöllä lasipakkauksien keräystä varten. Ekokymppi toimittaa maksutta kiinteistölle uuden tarroitetun jäteastian metallipakkauksien keräystä varten ja samalla päivittää vanhaan jäteastiaan lasipakkaukset-tarran.

Tyhjennyshinnat

Ekokympin jätetaksa eli hinnasto perustuu vyöhykemalliin, jossa vyöhykkeellä 1 on Kajaani, vyöhykkeellä 2 Paltamo, Ristijärvi ja Sotkamo ja vyöhykkeellä 3 Vaala, Puolanka, Hyrynsalmi, Suomussalmi ja Kuhmo. Vyöhykehinnastoissa on esitetty hinnat biojätteelle ja pakkausjätteille. Ekokymppi laskuttaa em. hinnaston mukaisesti astiatyhjennyksistä. Sekajätteen osalta Ekokympin taksassa on vain käsittelymaksu ja asiakkaalta laskutettavaan hintaan jätehuoltourakoitsija lisää itse  sopimuksensa mukaisen kuljetusmaksun.

Tuottajayhteisöjen korvaus

Tuottajayhteisöt maksavat korvausta taloyhtiöistä erilliskerätystä pakkausjätteestä. Tuottajayhteisöt maksavat korvaukset Ekokympille, joka edelleentilittää ne lyhentämättöminä taloyhtiöille. Korvausvelvollisuus alkaa 1.8.2023, ja ensimmäinen korvaus maksetaan vuoden 2024 lopussa.

Poistotekstiilin keräys

Poistotekstiilikeräys alkoi Kainuussa ja Vaalassa vuoden 2023 alussa. Keräyksellä pyritään tehostamaan tekstiilien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä sekä vähentämään polttoon menevän sekajätteen määrää.

Keräykseen voi viedä samassa muovipussissa:

Uudelleenkäytettävät tekstiilit: puhtaat, kuivat ja hyväkuntoiset, myyntiin kelpaavat vaatteet, jalkineet ja kodintekstiilit 

Kierrätyskuiduksi kelpaavat tekstiilit: huonokuntoiset / rikkinäiset, mutta puhtaat ja kuivat vaatteet ja kodintekstiilit 

Poistotekstiilin keräyspaikat