Sähköinen asiointi, taloyhtiöt ja isännöitsijät

Taloyhtiön jätehuoltoon on tulossa muutoksia jätelain ja jätehuoltomääräysten vuoksi. Taloyhtiöille tulee muun muassa velvollisuus kerätä lasi- ja metallipakkaukset kahteen erilliseen jäteastiaan. Ekokymppi kilpailuttaa taloyhtiöiden bio- ja hyötyjäteastioiden tyhjennykset ja 1.8.2023 alkaen tyhjennyksistä ja laskutuksesta vastaa Ekokymppi. Ekokymppi tarjoaa muutokseen liittyen astiapalvelun, joka sisältää maksuttomat jäteastiatoimitukset ja automaattisesti hoidettavat jäteastioiden pesut (biojäte kaksi kertaa vuodessa, pakkausjätteet tarvittaessa).

Taloyhtiöille on avattu sähköinen asiointipalvelu, jossa voi käydä hyväksymässä syksyllä alkavien tyhjennyksien ja lisäpalveluiden tiedot eli voi käydä hyväksymässä Ekokympin palveluehdotukset. Myöhemmin asioinnissa pystyy tekemään muutoksia jätehuollon sopimuksiin ja muun muassa tilaamaan lisätyhjennyksiä. Isännöitsijöille avataan sähköiseen asiointiin omat tunnukset, jotta he näkevät kaikkien isännöimiensä taloyhtiöiden tiedot. Muutokset eivät koske sekajätettä.

Ohjeita sähköiseen asiointiin:

Video-ohjeita sähköisen asioinnin käyttöön (5-6 min, äänet päälle)
Sähköinen asiointi, kirjautuminen
Sähköinen asiointi, palveluehdotuksien hyväksyminen
Sähköinen asiointi, tyhjennysvälin muutos
Sähköinen asionti, palvelumuutos

Palveluehdotus:

 • Palveluehdotus perustuu Ekokympin ylläpitämään jätelain mukaiseen jätteenkuljetusrekisteriin, johon jätehuoltourakoitsijat ovat ilmoittaneet kiinteistöllä tehdyt jäteastioiden tyhjennykset. Palveluehdotukset on tarkistettava, jotta varmistetaan, että rekisterissä ollut tieto on oikein ja tyhjennykset jatkuvat 1.8.2023 katkeamattomana. Ekokymppi ilmoittaa myöhemmin kesällä tarkemman tyhjennysviikon ensimmäiselle Ekokympin toteuttamalle tyhjennykselle. Tässä vaiheessa riittää, kun palveluehdotuksessa ilmoittaa halutun tyhjennysvälin viikoissa. Mikäli kiinteistöllä on tyhjennetty jäteastiaa vuosien 2021-2023 aikana, siitä on muodostunut palveluehdotus, vaikka jäteastian tyhjennystä ei olisi viime aikoina hoidettu.
 • Mikäli taloyhtiön jäteastian tyhjennysväli ei ole aiemmin ollut jätehuoltomääräysten mukainen, palveluehdotuksessa annettu tyhjennysväli on muutettu jätehuoltomääräyksiä vastaavaksi. Tyhjennysväleihin on mahdollista hakea  pidennystä tietyin edellytyksin. Tyhjennysvälin pidentäminen vaatii aina kirjallisen päätöksen jätehuoltoviranomaiselta eli Ekokympiltä. Hakemuksen voi jättää sähköpostitse laskutus@ekokymppi.fi, tulostamalla paperisen lomakkeen Ekokympin nettisivuilta tai toukokuusta alkaen sen voi tehdä sähköisessä asioinnissa.
 • Mikäli kiinteistöllä ei ole ko. jäteastialle tarvetta, palveluehdotuksen voi käsitellä niin, että palvelu päätetään. Se pitää ensin siirtää hyväksymällä jatkuviin palveluihin ja sen jälkeen tehdä muutos palvelunn päättämisestä. Jos kiinteistöllä on jätehuoltomääräysten mukaisesti oltava tiettyjen jätejakeiden jäteastiat, palvelun päättämistä ei tulla hyväksymään.
 • Sähköisessä asioinnissa näkyvä jäteastian hinta ei pidä vielä paikkaansa, sillä jätteenkuljetuksen taksa on vielä keskeneräinen Ekokympillä. Hintatiedot päivitetään asiointiin heti, kun taksa on vahvistettu. Biojäteastioissa hinnassa näkyy tällä hetkellä verottoman käsittelymaksun suuruus. Pakkausjätteet eivät sisällä lainkaan käsittelymaksua, joten niiden hintana näkyy nyt 0 €.

Lasipakkaukset ja metallipakkaukset:

 • Aiemmat lasi/metallijäteastiat on muutettu Lasipakkausjätteeksi. Jäteastian koko ja tyhjennysväli on säilynyt ennallaan. 
 • Metallipakkausjätteelle on oletuksena laitettu 140 L jäteastia 8 viikon tyhjennysvälillä. Tähän palveluun liittyy myös "Astiapalvelu, metallijäteastia 140 L", jonka perusteella taloyhtiö saa maksuttoman jäteastian metallijätettä varten.
 • Mikäli aiemmalla lasi/metallijäteastialla on ollut päätöksellä pidennetty tyhjennysväli, on uuden metallipakkausjätteen tyhjennysväli ehdotettu samalla pidennetyllä tyhjennysvälillä.

Aiemmat viranhaltijapäätökset vapautuksista ja tyhjennysväleistä:

 • Jos taloyhtiöstä on puuttunut jätehuoltomääräysten mukainen jäteastia, on siitä tehty automaattisesti uusi palveluehdotus, esimerkiksi Lasipakkaukset 140 L ja Astiapalvelu, lasipakkausjäte 140 L,  ja tyhjennysvälinä on jätehuoltomääräysten mukainen maksimityhjennysväli eli 8 viikkoa.
 • Uuden jätelain mukaan kiinteistökohtainen pakkausjätekeräily on toteutettava vähintään viiden huoneiston kiinteistöillä tuottajayhteisöjen ja kuntien eli  Kainuussa ja Vaalan kunnan alueella Ekokympin yhteistyönä. Tästä johtuen aiemmin annetut päätökset tiettyjen pakkausjätteiden viemisestä ekopisteille mitätöityvät ja näillä kiinteistöillä on aloitettava keräys kiinteistöllä. Lisätyistä jätejakeita on tehty palveluehdotus, joka sisältää tyhjennyspalvelun lisäksi astiapalvelun (kaksi hyväksyttävää palveluehdotusta). Mikäli taloyhtiössä on neljä huoneistoa, aiemmat päätökset ovat jääneet voimaan, koska näiden pienempien taloyhtiöiden keräysvelvoite perustuu jätehuoltomääräyksiin, joihin Ekokymppi voi myöntää poikkeuksia.
 • Kaikkien taloyhtiöiden osalta aiemmat tyhjennysvälien pidennyspäätökset ovat jääneet voimaan.

Palveluehdotuksen muutos:

 • Mikäli haluat tehdä astiakoon muutoksen, hyväksy ensin palveluehdotukset, mene sitten Jatkuviin palveluihiin ja aloita sieltä muutoksen tekeminen. Tee muutos jätelajikohtaiseen tuotteeseen esim. Muovipakkaukset 600 L. Astiapalvelun tuotteet jäävät jatkuviin palveluihin sellaisenaan aiemmalla astiakoolla, asiakaspalvelu käsittelee astiatilaukset erikseen ja niiden muutos käsitellään palvelumuutoksen mukaisesti parissa päivässä. Astiapalvelu-tuotteelle ei siis tarvitse muutoksen yhteydessä tehdä mitään.
 • Jos vaihdat astiakokoa tai tilaat uuden palvelun, kuittaa tilaukseen tieto siitä onko kiinteistöllä jäteastia vai vuokrataanko se (0 €) astiapalvelusta. Astiapalvelua ei näissä tapauksissa tarvitse hyväksyä erikseen.

Astiapalvelu:

 • Mikäli kiinteistöltä puuttuu jätehuoltomääräysten mukainen jäteastia tai jätteenkuljetusrekisterin tieto on ollut puutteellinen tältä osin, näkyy hyväksyntää odottavissa palveluissa Astiapalvelu-rivi. Rivillä kerrotaan mitä jätelajia varten astia toimitetaan ja minkä kokoisena. Oletuksena on 140 L jäteastia kaikille jätejakeille. Jos kyse on siitä, että jätteenkuljetusrekisterin tieto on ollut puutteellinen ja kiinteistöllä jo on kyseinen jäteastia, ilmoita siitä asiakaspalveluumme, että uutta jäteastiaa ei tarvitse toimittaa. Astiapalveluriviä ei tule näkyviin, mikäli käytät Tilaa palvelu -toimintoa, vaan järjestelmä tekee astiatilauksen automaattisesti.
 • Uudet jäteastiat toimitetaan automaattisesti kiinteistölle. Taloyhtiö saa ennen toimitusta ilmoituksen sähköpostiin tai tekstiviestinä. Varmista sähköisessä asioinnissa, että Omat tiedot -kohdassa on oikeat tiedot taloyhtiön edustajalle. Koko Suomi on valtavan muutoksen edessä jätelakimuutoksen myötä. Jäteastioiden toimitusajat on pitkiä ja puutetta jäteastioista voi hetkittäin olla. Jo nyt on ennakoitavissa, että uusia jäteastioita ei päästä toimittamaan kaikille kiinteistöille kesän aikana. Tiedotamme tästä taloyhtiöitä hyvissä ajoin, mikäli olemme tällaisesa tilanteessa. Mikäli jäteastioita ei ole käytettävissä, keräykset jatkuvat astiatoimitukseen saakka entisenkaltaisinna.

Asiakaspalvelusta apua ongelmatilanteisiin

Puhelimitse asiakaspalvelustamme puh. 08 636 616, arkisin klo 9 - 17 tai
Chat-palvelustamme arkisin klo 8 - 20
(chat-keskustelun ikkuna avautuu nettisivujen oikeasta alakulmasta, chatissakin sinua palvelee asiakaspalvelija, ei robotti) tai
Sähköpostitse laskutus@ekokymppi.fi

Asiointitunnusten tilaus

Asiointitunnuksia on kahdentasoisia. Isännöitsijätunnuksilla näet kaikki Ekokympin järjestelmään sinulle kirjatut taloyhtiöt samalla kirjautumiskerralla. Isännöitsijätunnus on tilattava aina Ekokympiltä. Taloyhtiötunnuksena toimii perusmaksulaskun asiakasnumero ja laskunumero -yhdistelmä. Taloyhtiötunnuksella näet vain ko. taloyhtiön tiedot ja jäteastiat. Jos taloyhtiön edustajalla ei ole käytettävissään em. tunnusyhdistelmää, asiointitunnuksen voi tilata alla olevalla lomakkeella

Sähköisen asioinnin tunnukset voi tilata alla olevalla lomakkeella: