Taloyhtiön jätehuollon muutokset 2023

Biojätteen ja hyötyjätteiden kuljetus

Biojätteen ja hyötyjätteiden kuljetus siirtyy jätelain muutoksen vuoksi Ekokympin vastuulle. Tämä tarkoittaa sitä, että Ekokympin kilpailuttama jätehuoltoyritys tyhjentää taloyhtiön bio- ja hyötyjäteastiat 1.8.2023 lähtien. Näin ollen taloyhtiö saa kyseisten jäteastioiden tyhjennyksistä laskun Ekokympiltä. Sekajätteen kuljetuksista taloyhtiö sopii haluamansa jätehuoltoyrityksen kanssa.

Astiapalvelu

Ekokympin järjestämään kuljetukseen sisältyy astiajakelu- ja pesupalvelu. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli bio- tai hyötyjäteastia rikkoontuu, Ekokymppi toimittaa maksutta uuden jäteastian. Ekokymppi toimittaa jäteastian myös uudelle asiakkaalle.

Astiapalvelu pitää sisällään kaikkien bio- ja hyötyjäteastioiden pesun. Biojäteastia pestään kaksi kertaa vuodessa ja muut tarvittaessa.

Astiapalvelu pesuineen ei koske sekajätettä.

Lasipakkaus-jäteastia 

Lasipakkausten erilliskeräys eriytetään metalli-lasijätteen erilliskeräyksestä tuottajayhteisöjen vaatimusten vuoksi. Vähintään neljän huoneiston kiinteistöille tulee yksi jäteastia lisää lasipakkauksia varten. Ekokymppi toimittaa taloyhtiöön valmiiksi tarroitetun lasipakkaukset-jäteastian 1.8.2023 mennessä. Samalla käynnillä Ekokymppi tarroittaa metalli-lasijätteen jäteastian metallinkeräysastiaksi.

Tuottajayhteisöjen korvaus

Tuottajayhteisöt maksavat korvausta taloyhtiöistä erilliskerätystä pakkausjätteestä. Tuottajayhteisöt maksavat korvaukset Ekokympille, joka edelleentilittää ne lyhentämättöminä taloyhtiöille. Korvausvelvollisuus alkaa 1.8.2023, ja ensimmäinen korvaus maksetaan vuoden 2024 lopussa.

Poistotekstiilin keräys

Poistotekstiilikeräys alkoi Kainuussa ja Vaalassa vuoden 2023 alussa. Keräyksellä pyritään tehostamaan tekstiilien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä sekä vähentämään polttoon menevän sekajätteen määrää.

Keräykseen voi viedä samassa muovipussissa:

Uudelleenkäytettävät tekstiilit: puhtaat, kuivat ja hyväkuntoiset, myyntiin kelpaavat vaatteet, jalkineet ja kodintekstiilit 

Kierrätyskuiduksi kelpaavat tekstiilit: huonokuntoiset / rikkinäiset, mutta puhtaat ja kuivat vaatteet ja kodintekstiilit 

Poistotekstiilin keräyspaikat