Tekstiilinkeräys ekopisteille

29.05.2012

Kainuussa alkaa UFF:n vaatekeräys kesäkuun alkupuolella. Ekokymppi ja UFF ovat neuvotelleet keräyksen toteuttamisesta siten, että vaatekeräyspisteitä tulee useimmille ekopisteille ja kaikille lajitteluasemille sekä Majasaaren jätekeskukseen.

UFF:n keräysastioihin voi tuoda ehjiä, puhtaita ja käyttökuntoisia vaatteita, kenkiä ja kodintekstiilejä sekä hyväkuntoisia leluja ja urheiluvälineitä. Tuotteet on hyvä pakata muovipusseihin, jotta ne säilyvät kuivina ja puhtaina keräysastiassa ja kuljetuksen ajan.  

Keräykseen lahjoitetut tuotteet kierrätetään edelleen UFF:n kautta. Näin tuotteiden käyttöikä pitenee ja niiden valmistukseen alun perin käytetyt luonnonvarat tulevat hyödynnetyksi parhaalla mahdollisella tavalla. UFF-yhdistyksen kierrätystoiminnan tuotto lahjoitetaan yhdistyksen kehitysyhteistyökohteille Mosambikissa, Malawissa, Angolassa, Sambiassa ja Intiassa. Yhdistyksen kehitysyhteistyöhankkeet painottavat koulutuksen, ympäristön kestävän kehityksen ja etenkin maiden maaseutujen asukkaiden toimeentulon kehittämistä. Tuesta merkittävä osa kohdistuu uusien opettajien kouluttamiseen sekä maanviljelijöiden toimeentulon kehittämiseen kohdemaiden maaseuduilla. Suomen Ulkoasianministeriön kehitysyhteistyöpoliittinen osasto on yhteisrahoittajana UFF:n kanssa kahdeksassa kehitysyhteistyöprojektissa.

UFF-yhdistys on kierrättänyt suomalaisten vaatteita ja kodintekstiilejä jo 25 vuotta. Yhdistyksellä on pysyviä keräyspisteitä 115 eteläisen Suomen kunnassa. Keräysastioiden lisäksi vaatelahjoituksia kerätään erilaisin keräystempauksin. Vuonna 2011 yhdistyksen keräysmäärä ylitti 8.5 miljoonaa kiloa.

Lisätietoja: UFF rf, keräyspäällikkö Jari Töyrynen, jari.toyrynen@uff.fi, puh 09-2764 7621 ja  www.uff.fi/vaatekerays.php
Ekokymppi: käyttöpäällikkö Esa Kumpulainen, puh. 044 710 0059

U-landshjälp från Folk till Folk i Finland rf (UFF) on suomalainen rekisteröity yleishyödyllinen yhdistys. UFF:n toiminnan tarkoitus on kehitysyhteistyöprojektien tukeminen ja sitä kautta ihmisten elinolojen parantaminen kehitysmaissa, sekä työ kotimaan ympäristön hyväksi. Kehitysyhteistyön tuki kohdistuu Mosambikin, Angolan, Malawin ja Intian koulutus-, terveysvalistus- ja ympäristön kehittämishankkeisiin. 
UFF:n tarjoamia tukemisen kanavia ovat vaatekierrätys sekä suoralahjoitusohjelma. Yhdistyksen vaatekeräyspalvelu tavoittaa noin 3,4 miljoonaa asukasta 115 Suomen kunnassa. UFF:n toimintaan kuuluu myös kehitysmaista ja kehitysyhteistyökysymyksistä tiedottaminen.