Ruskeat kirjekuoret paperinkeräykseen

17.09.2010

Paperinkeräys Oy
15.9.2010
KIRJEKUORIEN LAJITTELU TOIMISTOISSA YKSINKERTAISTUU

Paperinkeräys-konsernin lajitteluohje toimistoista kertyville kirjekuorille muuttuu. Nyt kaikenlaiset ja -väriset, paperiset kirjekuoret saa kerätä lehtien ja mainospapereiden joukossa. Aikaisemmin toimistojen vaaleat kirjekuoret hyväksyttiin lehtien sekaan, mutta ruskeat suositeltiin laitettavaksi energiajakeeseen. Kotitalouksissa kaikki kuoret on jo pitkään saanut kerätä muun kotikeräyspaperin joukossa.

Uusi käytäntö yksinkertaistaa kirjekuorien lajittelua sekä paperin lajitteluneuvontaa. Syy ohjeen muuttamiseen on, että ruskeita kirjekuoria käytetään yhä vähemmän eikä niistä enää ole haittaa, kun keräyspaperia siistataan paperitehtaalla uusiomassaa valmistettaessa. Siistaus tarkoittaa painovärin ja epäpuhtauksien poistamista keräyspaperista.

Yli 80 prosenttia paino- ja kirjoituspapereista talteen

Kodeista, toimistoista ja vastaavista paikoista kerättävät lehdet, kirjekuoret, toimistopaperit ja niihin rinnastettavat paperituotteet ovat tuottajavastuun alaista paperia. Viime vuonna Paperinkeräys Oy:n kautta kerätyn, tuottajavastuun alaisen paperin keräysaste oli yli 80 prosenttia.

Paperin tuottajien eli valmistajien ja maahantuojien on huolehdittava tuotteidensa talteenotosta ja hyödyntämisestä, kun tuote on poistunut käytöstä. Tuottajat ovat valtuuttaneet Paperinkeräyksen hoitamaan paperin talteenottoa ja siihen kuuluvaa neuvontaa ja tiedottamista koko Suomessa.

Paperinkeräyksen edustamaan tuottajayhteisöön kuuluu yli 20 paperin valmistajaa tai maahantuojaa, muun muassa M-real Oyj, Myllykoski Paper Oy, Myllykoski Sales Nordic, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Kustannus Oy Aamulehti, Map Suomi Oy, WS Bookwell Oy, Bong Suomi Oy, Turun Kirjekuoritehdas Oy ja Papyrus Finland Oy.

Paperinkeräys on järjestänyt pientalo- ja haja-asutusalueiden asukkaille noin 6 700 maksutonta alueellista keräyspistettä eri puolille Suomea. Yhtiö järjestää sopimuksesta keräyksen myös kerrostalo- ja liikekiinteistöistä noudettavalle paperille, koska kotikeräys- ja toimistopaperin haltijalla on oikeus luovuttaa paperit maksutta tuottajan järjestämään keräykseen. Tuottajayhteisö tyhjentää astiat veloituksetta ja toimittaa paperit uusiokäyttöön.

Paperinkeräys raportoi vuosittain toiminnastaan tuottajayhteisöjä valvovalle Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä tiedottaa ja neuvoo tuottajavastuuasioissa.

Jätelain mukaan keräyspaperi on hyödynnettävä aina, kun se on teknisesti mahdollista. Kaatopaikalla lahoava paperi kiihdyttää ilmastonmuutosta.

Lisätietoja:
Hankintapäällikkö Petteri Paananen, puh. 050 555 5131 tai vaihde (09) 228 191, Paperinkeräys Oy
Kotisivut: www.paperinkerays.fi