Jätteenkäsittelymaksut 2011

02.12.2010

Eko-Kympin jätteenkäsittelyhinnasto 2011 (pdf)

Kainuun jätehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous on kokouksessaan 26.11.2010 vahvistanut jätteenkäsittelymaksun vuodelle 2011. Jätteenkäsittelymaksuja korotetaan vuoden 2011 alussa. Hinnanmuutosten suurimpana tekijänä on vuodenvaihteessa todennäköisesti voimaantuleva jäteverolain muutos.

Valtioneuvosto on antanut lokakuun alussa esityksen uudeksi jäteverolaiksi eduskunnalle. Esityksessä loppusijoitettavien jätteiden osalta valtiolle tilitettävän jäteveron osuutta esitetään korotettavaksi kolmestakymmenestä eurosta neljäänkymmeneen euroon tonnilta. Jäteveron korotus siirretään suoraan loppusijoitettavan jätteen käsittelyhintoihin. Yleisen kustannusten nousun vaatiman korotuksen sekä jäteveron nousun kokonaisvaikutus kuluttajan arvonlisäverollisiin hintoihin on yhteensä 13,3 %. Verojen osuus loppusijoitettavassa yhdyskuntajätteessä on tällä hetkellä 48 % eli lähes puolet. Verojen osuus sekajätteen ja rakennusjätteen hinnassa (pdf)

Energiajätteen käsittelyhintaa korotetaan kohonneiden käsittelykustannusten vuoksi. Korotuksen suuruus on 9 % jätteentuottajan arvonlisäverolliseen hintaan. Muihin tavallisimpiin hyödynnettäviin jätteisiin ei ole tulossa käsittelyhinnan muutoksia.

Yleisimpien jätteiden käsittelyhinnat 1.1. 2011 alkaen:
- loppusijoitettava yhdyskuntajäte: 136,93 € / tonni (korotus 13,3 %)
- lajittelematon rakennusjäte: 150,42 € / tonni (korotus 12,5 %)
- biojäte 43,05 € / tonni
-energiajäte 77,76 € / tonni (korotus 9%)

Jäteveron korotus ja yleinen kustannusten nousu vaikuttaa myös kiinteistökohtaisiin vuosimaksuihin. Loma-asunnon aluekeräysmaksua on tarkastettu vastaamaan keskimääräistä loma-asunnon käyttöaikaa ja käyttäjämäärää. Vuoden 2011 alusta arvonlisäverolliset vuosimaksut ovat:

Aluekeräysmaksu (AK-maksu):
-tyhjä vakinainen asuinhuoneisto ei maksua
-vakinainen asuinhuoneisto, 1 asukas 45,00 € / vuosi
-vakinainen asuinhuoneisto, 2 asukasta 90,00 € / vuosi
-vak. asuinhuoneisto, yli 2 asukasta 135,00 € / vuosi
-loma-asunto 37,00 € / vuosi

Kierrätys- ja ongelmajätemaksu (KO-maksu):
-tyhjä vakinainen asuinhuoneisto 6,30 € / vuosi
-vakinainen asuinhuoneisto, 1 asukas 12,60 € / vuosi
-vakinainen asuinhuoneisto, 2 asukasta 18,90 € / vuosi
-vak. asuinhuoneisto, yli 2 asukasta 25,30 € / vuosi
-loma-asunto 8,40 € / vuosi