Jätelaitosyhdistyksen tiedote 30.4.10

30.04.2010

Jätelaitosyhdistyksen tiedote 30.4.10

Kaatopaikkojen aika on ohi
Jätelaitospäivillä puidaan jätelakiehdotusta

Kuntien jätehuolto haluaa yhdyskuntajätehuoltoon selkeää vastuunjakoa. Julkinen jätehuolto on huolissaan asukkaan ja ympäristön edun toteutumisesta meneillään olevassa jätelakiuudistuksessa. Yksityisten jäteyritysten edustajat ovat huolissaan liiketoiminnan kannattavuudesta. Jätteiden kaatopaikkasijoitus tulee loppumaan, ja muilla ratkaisuilla alkaa olla lähes kiire. Muun muassa näistä teemoista puhutaan jätealan päätapahtumassa Jätelaitospäivillä 4.-5.5.2010 Espoossa. Päiville kokoontuu yli 150 alan ammattialista.

Valmisteilla olevan jätelain tavoitteena on turvata jätehuolto kaikille koko maassa. Yhdyskuntajätteen määrä ei ole vähenemässä, ja ympäristöministeriö on ehdottanut biohajoavalle jätteelle kaatopaikkakieltoa vuodelle 2015. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaatopaikkasijoitus loppuu. Tarvitaan kokonaisvaltaista ajattelua ja ratkaisua.

Kaatopaikoista luopumien on ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta hyvä asia, sillä kaatopaikkametaani on 20 kertaa hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu. ”Yhdyskuntajätehuollossa etusijalla on jätteen synnyn ehkäisy, mutta pelkästään sen varaan ei voida jättäytyä” kertoo Jätelaitosyhdistyksen toimitusjohtaja Markku Salo. ”Jätettä syntyy ja sille tulee olla riittävä kierrätys ja hyödyntämiskapasiteetti koko maassa”, hän jatkaa.

Kuntien ratkaisussa puolet jätteestä kierrätetään ja loput hyödynnetään energiana. Pääkaupunkiseudulla HSY:n toimialueella kierrätysaste on jo nyt 49 prosenttia. Jätevoimalan valmistuttua vuonna 2014 lähes kaikki yhdyskuntajäte saadaan hyödynnettyä. ”Vaikka ylärajaa ei olekaan, kotitalousjätteen lajittelua ja kierrätystä on vaikea saada Suomen olosuhteissa yli 50 prosentin kierrätyksestä aiheutuvien ympäristövaikutusten johdosta, ja sille loppujätteelle tulee tehdä jotakin”, toteaa Markku Salo. ”Jätehuollossa tarvitaankin laajaa yhteistyötä jätehuollon, innovaattoreiden ja teollisuuden kanssa.”

”Yksityisten jäteyritysten ei tarvitse olla huolissaan työnsä puolesta. Kuntien toteuttama kilpailutus on tutkitusti yrityksienkin etu ja etenkin pienien yrittäjien turva markkinoilla”, toteaa Salo. Salo ihmetteleekin yrityspuolen nostattamaa polemiikkia. ”Yksityisiä yrityksiä tarvitaan nyt ja jatkossakin. Kuntien jätelaitokset eivät tule esimerkiksi hankkimaan omaa kuljetuskalustoa.” Kunnat ja tuottajayhteisöt toteuttavat 90 prosenttia Suomessa tehdystä kierrätyksestä. Yksityisten jäteyritysten pääasiallinen rooli tässä on keräily ja kuljetus.

Iso ongelma on elinkeinoelämän yhdyskuntajäte. Elinkeinoelämän jäte on tällä hetkellä vapaasti yksityisten yritysten hoidettavissa. Elinkeinoelämän jätehuolto tukeutuu edelleen suurelta osin kaatopaikkoihin. Kuntien kaatopaikoille on jouduttu vastaan ottamaan elinkeinoelämän yhdyskuntajätettä vuonna 2008 yli 500 000 tonnia. Se on yli kolmasosa koko yhdyskuntajätteen kaatopaikkasijoittamisesta. ”Kun kaatopaikkakielto astuu voimaan, minne yritykset vievät keräämänsä elinkeinoelämän jätteet?” Markku Salo kysyy. ”Selkeintä olisi laissa palauttaa myös elinkeinoelämän yhdyskuntajäte kuntien kontolle, niin ne voisivat varautua riittävällä kierrätys- ja hyödyntämiskapasiteetilla niin elinkeinoelämän kuin kotitalousjätteidenkin osalta.”

Julkinen jätehuoltovastuu varmistaa jätehuollon toimivuuden kaikille kaikissa oloissa. Kuntien jätehuollon visiossa jätteestä hyödynnetään koko maassa 95 prosenttia ja hyödyntämiskapasiteetti rakennetaan realistisen arvion pohjalta.

Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Markku Salo, puh. 040 561 0560markku.salo@jly.fi
Koulutuspäällikkö Esko Meloni, puh. 0500 505 714esko.meloni@jly.fi

Tiedottaja Marko Laakkonen, puh. 050 370 0116marko.laakkonen@jly.fi

Julkisen jätehuollon visio

  • Kierrätysaste 50 prosenttiin.
  • Kierrätyskelvoton yhdyskuntajäte hyödynnetään energiana varmalla ja turvallisella tekniikalla.
  • Kaatopaikalle vain 5 prosenttia hyödyntämiskelvotonta jätettä.

Jätelaitospäivät

  • Jokavuotinen jäte- ja hyötykäyttöalan ammattilaisten päätapahtuma
  • Järjestetty vuodesta 2000 alkaen
  • Kokoaa laajasti alan ammattilaiset
  • Luennoitsijat julkisen ja yksityisen sektorin edustajia
  • Kansainvälisiä puheenvuoroja
  • Järjestäjä JLY - Jätelaitosyhdistys ry

JLY: www.jly.fi