EU:n uusin yhdyskuntajätetilasto

17.03.2014

Euroopan tilastokeskus Eurostat on julkaissut EU:n jäsenmaiden tuoreimman, vuotta 2012 koskevan yhdyskuntajätetilaston. Vuonna 2012 EU:ssa tuotettiin yhteensä noin 247 miljoonaa tonnia yhdyskuntajätettä (Suomen osuus n. 2,7 Mt eli 1 %). 
Yhdyskuntajätteistä energiahyödynnettiin 24 % ja kaatopaikoille sijoitettiin 34 %. Kierrätysaste (sisältäen biologisen käsittelyn) nousi 42 prosenttiin. Jätteen energiakäyttö kasvoi prosenttiyksikön verran. Saksa, Ruotsi, Belgia, Alankomaat, Tanska ja Itävalta hyödyntävät lähes kaiken yhdyskuntajätteen. Näissä maissa energiahyödyntämisen lisäksi kierrätysasteet ovat korkealla tasolla. Suomi sijoittuu vertailussa yhdeksänneksi edellisvuoden tapaan.
Eurostatin tilastot löytyvät osoitteesta: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/data/main_tables