EJK-hanke

25.01.2010

Eloperäiset jätteet kiertoon  - hankkeeseen kuuluva biologisen jätteiden käsittelylaitoksen ympäristöarvioinnin kuulutus alkaa maanantaina 25.1.2010.

Kuulutusaika on 25.1.2010 - 26.2.2010.

Arviointiselostus on luettavissa EJK-hankkeen kotisivuilla alla olevassa linkissä:

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=321868&lan=fi&clan=fi