Eduskunta hyväksyi jätelain

15.03.2011

Jätelaitosyhdistyksen tiedote 14.3.2011
Eduskunta hyväksyi jätelain

Uusi jätelaki hyväksyttiin perjantaina 11.3.2011 eduskunnan toisessa käsittelyssä. Uusi jätelaki ei muuta yhdyskuntajätehuollon vastuusuhteita, mutta selkeyttää toimijoiden rooleja.

”Tekemistä riittää sekä kunnille että alan yrityksille jätelain ja valmisteilla olevien asetusten täytäntöönpanossa”, toteaa Jätelaitosyhdistyksen toimitusjohtaja Markku Salo. ”Erityisesti uusia innovatiivisia menetelmiä kaivattaisiin materiaalikierrätykseen”, jatkaa Salo.

Kuntien tehtävänä on, kuten nykyisinkin, asumisen, terveys- ja sosiaalitoimen, koulutuksen, julkisen hallinnon ja palvelujen jätehuollon järjestäminen. Kuntien jätehuoltovastuulla on näiden kiinteistöjen yhdyskuntajätteiden kuljetuksen, kierrätyksen, hyödyntämisen ja loppukäsittelyn järjestäminen, siltä osin kuin jätteet eivät kuulu tuottajien vastuulle.

Kunnat ovat viimeisen kymmenen vuoden kuluessa perustaneet tehokkaita, alueellisia jätelaitoksia, joilla on riittävät resurssit vastuiden hoitamiseen. Kunnan vastuulla on jatkossa myös elinkeinoelämän yhdyskuntajätehuollon järjestäminen, jollei yksityisiä palveluja ole kohtuudella saatavissa ja jäte sopii koostumukseltaan ja määrältään kunnan käsiteltäväksi.

Uutta on täysi tuottajien jätehuoltovastuu pakkausten jätehuollon järjestämisessä. Tuottajien velvoitteet säädetään tarkemmin valmistumassa olevassa asetuksessa. Lain mukaan kuluttajilla tulee olla mahdollisuus luovuttaa pakkaukset tuottajien järjestämään keräykseen maksutta. ”Kaupan, pakkaajien ja kuntien jätelaitosten kesken on käyty neuvotteluja ja osapuolet ovat halukkaita järjestämään keräyksen yhteistyössä siten, että olemassa olevia keräysverkostoja voidaan hyödyntää ja kehittää edelleen yhteistyössä”, kertoo Markku Salo. Lain mukaan kunnat voivat lisäksi täydentää alueellista keräystä sekä järjestää kiinteistökohtaisen keräyksen kunnan vastuulla olevien kiinteistöjen sitä halutessa. Pakkausten keräyksen järjestämisestä sovitaan tuottajien kanssa. Kerätyt pakkausmateriaalit luovutetaan tuottajille materiaalina kierrätettäviksi.

Lailla pannaan täytäntöön EU:n jätedirektiivi. ”Tältä osin Suomi on jo vähän myöhässä, koska direktiivi piti saada kansalliseen lainsäädäntöön jo viime joulukuussa, kertoo Markku Salo. Lain soveltaminen alkaa vuoden kuluttua sen allekirjoituksesta, käytännössä maalis-huhtikuun vaihteessa vuonna 2012.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Markku Salo, 040-5610 560marrku.salo@jly.fi