Asiakaskysely: palveluihin ollaan tyytyväisiä, muovinkeräystä toivotaan

03.01.2018

Ekokymppi toteutti marraskuussa 2017 asiakaskyselyn, jossa selvitettiin Ekokympin järjestämien palveluiden toimivuutta ja kiinteistönomistajien tyytyväisyyttä palvelutasoon.  Kyselyjä lähetettiin tuhannelle Ekokympin asiakkaalle, joista 314 vastasi. Suurin osa vastanneista oli yli 60-vuotiaita ja asui omakotitalossa. 

Tulosten mukaan parhaiten lajitellaan keräyspaperi, lasi ja metalli. Kiinteistön jätehuoltoon ollaan enimmäkseen tyytyväisiä kuten myös ekopistepalveluihin ja Ekokympin järjestämiin lajitteluasemapalveluihin. Vapaissa palautteissa toivottiin muun muassa muovinkeräyspisteitä eri puolille Kainuuta ja lisää aukiolopäiviä lajitteluasemille ja jätekeskukseen. Jätehuollon tiedonlähteenä käytetään eniten Ekokympin vuosikalenteria ja vähiten sosiaalista mediaa. Kyselyn tuloksiin (yhteenveto) voit kokonaisuudessaan tutustua tästä>

Vastanneiden ja yhteystietonsa antaneiden kesken arvottiin 300 euron arvoinen Gigantin lahjakortti, jonka voitti Heikki Vihonen Kajaanista. Onnittelut voittajalle!