Taloyhtiöiden jätehuollossa on parantamisen varaa

01.02.2018

Taloyhtiötutkimuksen tuloksia

Ekokymppi on tehnyt taloyhtiötutkimusta, jossa selvitetään taloyhtiöiden jätehuollon ongelmia ja etsitään ratkaisuja niihin. Mukana tutkimuksessa on neljä kajaanilaista taloyhtiötä, joissa on yhteensä 82 asuntoa ja 144 asukasta. Tutkimuksessa jokaiseen asuntoon lähetettiin lomakekysely, jossa kysyttiin asukkaiden tieto- ja taitotasoa lajittelusta sekä asenteista lajittelua kohtaan. Lisäksi taloyhtiöiden jokaisessa jätekatoksessa tehtiin kaksi sekajätteen koostumustutkimusta. Koostumustutkimuksessa oli mukana yhden viikon aikana kertynyt sekajätemäärä. Sekajätepussit avattiin ja lajiteltiin oikeisiin jätelajeihin. Koostumustutkimukset tehtiin alkukesällä 2016 ja syksyllä 2016. Koostumustutkimusten välillä jaettiin joka talouteen kierrätyskassi, joka sisälsi mm. biojäteastian, biojätepusseja ja lajitteluohjeita. Koostumustutkimusten yhteydessä tehtiin myös jätekatoksen kartoitus, jossa katsastettiin jätekatoksen siisteys ja toimivuus. Lisäksi muiden jäteastioiden (energia-, bio-, kartonki- ja paperi) täyttöasteita ja sisältöjä tarkasteltiin pintapuolisesti.

Asunnoista vastattiin lomakekyselyyn hyvin, sillä vastausprosentti oli 49 %. Vastanneiden tiedot ja taidot jätteen lajittelusta olivat kohdallaan, samoin asenteet. Lajittelun merkitys ja tärkeys oli ymmärretty, sillä hyvin moni vastaajista lajitteli jätteensä tarkasti. Lasin jaottelu lasipakkauksiin ja muuhun lasiin aiheutti eniten epävarmuutta asukkaiden parissa. Tutkimusajankohtana lasin kierrätysohjeet muuttuivat, kun tuottajat ottivat vastuun lasipakkausten keräämisestä. Tutkimuksessa tuli esille, että asuntojen jäteastiat olivat puutteellisia. Moni asukas sanoi lajittelevansa jätteensä, mutta asunnossa ei ollutkaan kaikkia tarvittavia jäteastioita, kun niitä kysyttiin.

Sekajätteen lajittelu on ongelma. Sekajätteen seassa oli kummassakin tutkimuksessa paljon biojätettä. Koostumustutkimusten välillä annettu lajittelukassi ei vaikuttanut biojätteen määrään mitenkään. Sekajäteastioiden tyhjennysvälien seuranta ei ollut kaikissa taloyhtiöissä kunnossa. Sekajäteastioita ja myös muita jäteastioita haettiin vajaina ja jäteastioita oli liikaa. Jätekatoksien jäteastiat olivat kaikissa jätekatoksissa likaisia ja joissain myös rikkinäisiä. Biojäteastioiden likaisuus voi aiheuttaa sen, että biojäte jää lajittelematta eli se jää sekajätteen sekaan. Jäteastioiden tarrat ja seinäkyltit eivät kaikissa katoksissa olleet ajan tasalla. Tutkimustalojen jätekatokset olivat tasoltaan erilaisia, osa jätekatoksista oli hyvin toimivia ja osassa oli puutteita mm. valaistuksessa.

Parannusehdotuksia

 - Asunnossa on hyvä olla vähintään samat jäteastiat kuin jätekatoksessa. On hyvä myös kerätä Rinki-ekopisteen ja Entringin jätteet erikseen. Tämä helpottaa huomattavasti lajittelua ja asiointia jätekatoksessa ja muissa jätepisteissä. Jäteastiat on hyvä myös nimetä, että kaikki perheenjäsenet oppivat lajittelemaan oikein. Kaikkien jäteastioiden ei tarvitse mahtua keittiön allaskaappiin, eikä remontteja niiden takia tarvitse tehdä.

-  Jätekatoksen jäteastioiden tyhjennysvälejä kannattaa seuranta, koska näin tekemällä taloyhtiö voi säästää jätekuluissa. Kun vajaa jäteastia tyhjennetään, maksaa se taloyhtiölle täyden jäteastian verran.

- Jätekuluissa syntyisi lisää säästöjä, jos asukkaat osaisivat lajitella jätteensä oikein. Sekajäteastian tyhjennysväliä voitaisiin silloin pidentää, koska sekajätettä tulee lajittelun tuloksena vähän. Tämä lisää jätettä muihin jäteastioihin, mutta muiden jäteastioiden tyhjennykset ovat halvempia.

- Säästöjä jätehuollossa saadaan aikaan myös siten, että litistetään ja pakataan kartonki ja muovi hyvin. Ilmasta on turha maksaa.

- Ekokymppi suunnittelee kiinteistöjen haltijoille jäteastiatarroja, jotka ovat yhteneväisiä mahdollisten seinäkylttien kanssa. Tarraprojektista tiedotetaan myöhemmin.

- Jätekatoksessa on hyvä olla myös ilmoitustaulu, jossa on tila esimerkiksi jäteastioiden tyhjennyshinnoille ja –päiville.

- Useissa taloissa asuu jätteiden lajittelun suhteen aktiivisia asukkaita. Olisikin hyvä, jos paikan päällä olisi henkilöitä, jotka seuraisivat talon jätehuoltoa. Jos aktiivisuutta löytyy, voisi tällaisten henkilöiden työnä olla jäteastioiden täyttymisen seuraaminen, jäteastioiden kansien ja kädensijojen pyyhkiminen ja etenkin uusien asukkaiden neuvonta jätteen lajittelussa. Aktiivien palkitseminen jäisi taloyhtiöiden päätettäväksi.

- Taloyhtiössä olisi hyvä järjestää, esimerkiksi vuosittain, yhteinen keräys sähköromulle ja vaarallisille jätteille. Kierrätyskeskus Entringistä saa kuljetusapua pientä maksua vastaan. Neuvonta-apua, kuten esitteitä ja jätekatosneuvontaa saa maksutta Ekokympin neuvojilta. Pientenkin yhteisten toimintojen ja tempausten järjestäminen lisää yhteisöllisyyttä ja ehkä myös into lajitteluun ja jopa yhtiökokoustyöhön ja yhteisten asioiden hoitamiseen kasvaa.

 

Lisätietoja

Anu Koskela, neuvoja, 044 071 0067