Ekokympin jätehuoltomääräykset uudistetaan

02.02.2018

Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimialueella on vireillä jätehuoltomääräysten uudistaminen. Määräyksiä annetaan muun muassa jätteiden lajittelusta, keräyksestä, kuljetuksesta, hyödyntämisestä ja roskaantumisen ehkäisemisestä.

Luonnos jätehuoltomääräyksistä ja jätehuoltomääräysten yleinen osa ovat nähtävillä 5.2.2018 – 23.3.2018 välisen ajan kuntien ilmoitustauluilla ja Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimistossa osoitteessa Viestitie 2, 87700 Kajaani sekä nettisivulla www.ekokymppi.fi. Luonnoksesta on mahdollisuus esittää mielipiteitä, jotka on toimitettava kirjallisesti 23.3.2018 klo 15 mennessä Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, Viestitie 2, 87700 Kajaani tai sähköpostitse osoitteella palvelut@ekokymppi.fi.

Jätehuoltomääräykset on tarkoitus hyväksyä Kainuun jätehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 27.4.2018. Määräysten voimaantuloa on suunniteltu heinäkuun alkuun. Osalle velvoitteita on annettu siirtymäaika vuoden loppuun saakka.

Muutoksia kiinteistöjen jätehuoltoon ja lajitteluohjeisiin

Mikäli määräykset astuvat suunnitellusti voimaan 1.7.2018, merkittävimmät muutokset tulevat koskemaan kiinteistöjen lajitteluvelvoitteita. Kiinteistöillä, joilla on yli kolme huoneistoa, on järjestettävä keräys seka- ja biojätteen lisäksi muovipakkauksille ja kartonki-, lasi- ja metallijätteille sekä jätelain mukaisesti keräyspaperille.  Energiajätteen keräys lopetetaan Ekokympin toimialueella, koska kierrätyspolttoaineelle ei ole hyödyntämispaikkaa.

Keräysvelvoitteiden johdosta myös lajitteluohjeisiin tulee muutoksia. Muovipakkausten keräykseen saa laittaa vain puhdasta ja kuivaa pakkausmuovia kuten ketsuppipulloja, margariinirasioita, jugurttipurkkeja yms. Muut kuin pakkausmuovit ovat energiajätteen poistumisen jälkeen sekajätettä, joka hyödynnetään energiana ekovoimalassa. Sekajätteen uusi nimi - sekajäte energiaksi - kuvastaa jätteen käyttöä polttoaineena.

Lausuntokierroksen ja kuulemismenettelyn jälkeen Ekokymppi tiedottaa tulevista muutoksista asuinkiinteistöjen haltijoille. Lopullisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä jaetaan kaikille asuinkiinteistöjen haltijoille kesäkuun loppupuolella.

 

Lisätietoa:

Eero Piirainen, ympäristöpäällikkö, 044 710 0071

Marjut Kinnunen, asiakaspalvelupäällikkö, 044 710 0120

Jukka Oikarinen, toimitusjohtaja, 044 710 00070