Yhtymäkokous vahvisti jätetaksan ja talousarvion

01.12.2015

Kainuun jätehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous kokoontui perjantaina 27.11.2015 päättämään vuoden 2016 jätetaksasta ja talousarviosta. Toimintaa jatketaan entisten linjausten perusteella. Tulevat muutokset ovat olleet tiedossa jo pitkän aikaa, joten niiden vaikutukset ensi vuoden toimintoihin on helppo ennakoida.

JÄTEVERONKOROTUS NOSTAA TONNITAKSOJA
Jäteverolakiin on tehty esitys, jonka mukaan loppusijoitettavien jätteiden jäteveroa korotetaan 15 €/ tonni, jolloin jäteveroa peritään 70 €/tonni. Yhtymäkokous on päättänyt, että Ekokympin jätetaksassa nostetaan vastaanottohintoja jäteveron korotuksen verran. Edellytyksenä korotukselle on se, että eduskunta hyväksyy jäteveron korotuksesta tehdyn lakimuutoksen. Vuosimaksuihin ja hyödynnettäviin jätteisiin jäteveron korotuksella ei ole vaikutusta. Vakituisen henkilöstön  määrä pidetään ennallaan, vaikka kuntayhtymän työntekijöitä on jäämässä eläkkeelle. Ostot toteutetaan kilpailutuksien kautta tehtävillä ostopalvelusopimuksilla.

SEKAJÄTTEET JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEEN
Toiminnallisesti isoin muutos tapahtuu jätteenkäsittelyssä. Sekajäte kuljetetaan Varkauteen Riikinvoima Oy:n ekovoimalaitokseen kesäkuusta alkaen. Riikinvoima Oy on jätteenpolttolaitos, joka tuottaa sähköä ja kaukolämpöä. Ekokymppi on osakkaana Riikinvoima Oy:ssä.

Jätemäärien on muutoin arvioitu pysyvän aiemmalla tasolla, sekajätteen osalta käsittelymenetelmät vain muuttuvat. Erilliskerätty energiajäte ja osa sekajätteestä käsitellään omana toimintana kuten ennenkin.

UUSI JÄTEVEDENPUHDISTAMO
Majasaaren jätekeskuksen jätevesienkäsittelyä uudistetaan. Jätevedenpuhdistamon kapasiteetti eikä tehokkuus ole riittävää tulevaisuutta ajatellen, joten vesienkäsittely vaatii uuden laitoksen. Vanha vesienkäsittelylaitos on jo kymmenen vuotta ja mitoitukseltaan liian pieni.  Laitoksen arvioitu kokonaishinta on 850.000 €. Muita merkittäviä investointeja ei vuodelle 2016 ole suunnitelmissa.

Faktaa:

  • Yhtymähallitus käyttää ylintä päätäntävaltaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymässä.
  • Yhtymähallituksessa on edustaja kaikista kuntayhtymään kuuluvista kunnista.
  • Yhtymäkokous kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Loppuvuoden kokouksessa vahvistetaan mm. seuraavan vuoden jätetaksa ja talousarvio. Kevään kokouksessa mm. hyväksytään tilinpäätös ja tehdään muita ajankohtaisia päätöksiä.
  • Ekokympin toimitusjohtaja toimii esittelevänä virkamiehenä yhtymäkokouksissa.

Lisätietoja yhtymäkokouksen päätöksistä toimitusjohtaja Jukka Oikarinen p. 044 7100 070