Neuvonnan ja tiedotuksen yhteystietoihin muutoksia