Ekokympin jätteenkäsittelytaksa 2013

10.12.2012

Ekokympin jätteenkäsittelymaksu 2013 (pdf) Jätteenkäsittelyhinnat jätelajeittain ja astiatyypeittäin vuodelle 2013 (pdf)

Kainuun jätehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous on kokouksessaan 30.11.2012 vahvistanut toiminta-alueensa jätteenkäsittelymaksut vuodelle 2013. Ekokymppi ei ole korottanut perushintoja lainkaan, vaan hintoihin tulee lisäystä vain jäteveron ja arvonlisäveron korotusten verran. Eduskunnan päätöksen mukaan 1.1.2013 jälkeen kaatopaikalle loppusijoitettavan jätteen jätevero on 50 € / tonni + alv 24% .  Verojen osuus loppusijoitettavassa yhdyskuntajätteessä on tällä hetkellä 52 %. 
Sekajätteen hinnanmuodostus (pdf) Yleisimpien jätemaksujen hinnanmuutokset (pdf).

Vuosimaksuihin ei korotuksia
Ekokymppi ei nostanut vuosimaksuja verojen korotuksista huolimatta vaan laski perushintoja siten, etteivät jäteveron ja arvonlisäveron korotukset näy asiakkaalla. Vuosimaksut – aluekeräysmaksu ja perusmaksu (entinen kierrätys- ja ongelmajätemaksu) ovat pysyneet samana jo kolmatta vuotta.