Ekokymppi ryhtyy valmistamaan sekajätteestä jätepolttoainetta

17.11.2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi aloittaa vuoden 2012 alussa sekajätteen laitosmaisen käsittelyn Majasaaren jätekeskuksessa. Energiajätteen tapaan myös sekajätteestä ryhdytään valmistamaan polttoainetta, joka hyödynnetään energiantuotannossa.

Sekajätteen käsittelyllä kuntayhtymä valmistautuu vuoden 2016 biohajoavan jätteen kaatopaikkakieltoon. Vuotuinen asumisjätteen määrä Kainuussa on noin 20 000 – 25 000 tonnia, josta kaatopaikalle saisi tulevaisuudessa päätyä vain muutama prosentti. Kuntayhtymän tekemien testausten tulokset ovat lupaavia - viime talvena kainuulaista sekajätettä koekäsiteltiin koneellisesti Kuopion jätekeskuksessa, ja lopputuloksena saatiin 55 % REF II kierrätyspolttoainetta, 38 % kompostoitavaa jätettä, 5 % metallijätettä ja vain 5 % kaatopaikalle penkattavaa jätettä.

Tähän saakka murskaimen kitaan on päätynyt vain erilliskerätty energiajäte. Se on vastaanotettu halliin, murskattu muutaman kerran vuodessa ja toimitettu Kainuun Voimalle energiana hyödynnettäväksi. Sekajätteen käsittelyn myötä murskauksesta tulee jatkuvaa laitosmaista toimintaa. Jatkossa energiajäte ja sekajäte kulkevat saman laitteiston läpi, mutta erillisinä erinä.

Asukkaiden lajitteluohjeet ja käytännöt säilyvät toistaiseksi ennallaan. Syntypaikkalajittelun merkitys kuitenkin korostuu entisestään. On hyvin tärkeää, että mm. lasijäte ja metallit lajitellaan kotona ja viedään ekopisteille, etteivät ne suotta kuormita murskainta. Biojäte on niinikään edelleen lajiteltava erilleen, toimitettava erilliskeräykseen tai kompostoitava. Sekajätteen joukossa oleva biojäte heikentäisi jätepolttoaineen laatua ja lisäisi käsittelyn kustannuksia.

Ympäristön kannalta merkittävintä on se, että valmistettavalla polttoaineella korvataan fossiilisia polttoaineita. Lisäksi kaikki hyödyntämiskelpoinen jäte on poissa kaatopaikalta, jossa siitä syntyisi kasvihuonekaasupäästöjä. Näin ollaan Kainuuseenkiin vähitellen saavuttamassa eurooppalaista jätteen hyödyntämisen tasoa.

Kuntayhtymä on kilpailuttanut sekajätteen laitosmaisen käsittelyn. Kilpailutuksen perusteella urakoitsijaksi valittiin Huurinainen Oy Kajaanista.Lisätietoja: toimitusjohtaja Jukka Oikarinen, 044 710 0070, käyttöpäällikkö Esa Kumpulainen 044 710 0059