Lasi ja paperi lajitellaan parhaiten

23.06.2011

Lasi ja paperi lajitellaan tarkkaan

Kainuulaiset lajittelevat keräyspaperin ja lasin lähes sataprosenttisesti, Kainuun jätehuollon kuntayhtymän teettämä asiakaskysely kertoo. Kolme neljästä vastaajasta lajittelee säännöllisesti biojätteen ja kartongin, kaksi kolmesta lajittelee pienmetallit.

Kyselyyn vastanneista 89 prosenttia pitää jätteiden lajittelua helppona ja 8 prosenttia melko helppona. Vastaajista 90 prosenttia haluaisi lisätä jätteen hyödyntämistä energiana. Jätteiden lajittelulla on merkitystä ilmastonmuutoksen ehkäisyssä 79 prosentin mielestä.

Jätehuoltoa pitää kohtuuhintaisena 38 prosenttia vastaajista, kalliina 37 prosenttia. Joka neljännen mielestä jätehuolto ei ole kallista eikä edullista.

Vastaajien enemmistön mielestä Kainuun jätehuollon kuntayhtymän järjestämä jätehuolto on tunnettua, luotettavaa, vastuullista, ympäristöystävällistä ja nykyaikaista. Edullisena sitä pitää neljäsosa, kalliina runsas kolmasosa.

Palveluista tyytyväisimpiä oltiin paperinkeräyksen järjestämiseen ja selkeisiin lajitteluohjeisiin.  Tiedotus on tavoittanut riittävästi 60 prosenttia vastaajista. Kolmannes vastaajista ei ollut saanut tarpeeksi tietoa esimerkiksi puutarhajätteen vastaanotosta.

Kainuun jätehuollon kuntayhtymän asiakaspalveluun tyytyväisiä on noin 60 prosenttia vastaajista, melko tyytyväisiä tai varovaisia arvioimaan 25 prosenttia ja tyytymättömiä 15 prosenttia.

Ekopisteitä käyttää 90 prosenttia vastaajista, ja useampi kuin kolme neljästä on tyytyväinen niihin ja niiden sijaintiin. Eniten kritiikkiä kyselyssä kertyi ekopisteiden siisteydestä ja tyhjennyksestä. Niistä valitti lähes puolet vastaajista.

Kyselyn palautekanavalla toivottiin erityisesti muovin erilliskeruuta ja aluekeräyspisteille lasinkeräysastioita.

Kysely toteutettiin postikyselynä toukokuussa. Vastaajien kesken arvotun taulutelevision  voitti Risto Nyyssönen Kajaanista. Onnittelut voittajalle.

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Jukka Oikarinen
Kainuun jätehuollon kuntayhtymä
puh. 08 636 613