Ongelmajäte on nyt vaarallinen jäte

29.03.2011

Jätelaitosyhdisyksen tiedote 25.3.2011
Ongelmajäte on nyt vaarallinen jäte
Kodin vaaralliset jätteet voi tuoda maksutta kuntien keräykseen

Ongelmajätteen nimitys muuttui vaaralliseksi jätteeksi. Terminä vaarallinen jäte kertoo paremmin, mistä on kyse. Vaarallinen jäte on yksi termi, joka muuttui, kun Jätelaitosyhdistys kokosi suosituksen jätehuollon perustermeistä. Ongelmajätteen termimuutoksen taustalla oli tarve kuvaavammalle termille. Vaarallinen jäte vastaa myös paremmin kansainvälistä termistöä, ja eduskunnan juuri hyväksymässä uudessa jätelaissa käytetään termiä vaarallinen jäte.

Vaarallinen jäte on ”jätettä, jolla on palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle vaarallinen, ympäristölle vaarallinen tai muu vastaava ominaisuus (vaaraominaisuus)” (uusi jätelaki 6 § 1 kohta). Tyypillisimpiä kodin vaarallisia jätteitä ovat maalit, liimat, liuottimet, öljyt ja voimakkaat pesuaineet sekä akut ja energiansäästölamput.

Kuntien jätelaitokset ovat järjestäneet alueellaan vaarallisen jätteen maksuttoman vastaanoton. Vanhentuneet lääkkeet saa viedä kuntien järjestämään keräykseen apteekeissa ja räjähteet poliisille. Vaarallisia jätteitä ovat myös osa sähkölaitteista, jotka voi tuoda kuntien ja tuottajayhteisöjen sähkölaitekeräykseen.

Pysyvien vastaanottopisteiden lisäksi joillakin paikkakunnilla järjestetään myös kiertäviä keräyksiä. Kierroksilla kerätään usein vaarallisen jätteen lisäksi myös metallia ja sähkölaiteromua. Kevään ensimmäiset kierrokset ovat jo käynnistyneet Tampereen seudulla. Tiedot kaikista vastaanottopaikoista ja kiertävästä keräyksestä löytyvät osoitteesta www.kierrätys.info.

Energiansäästölamppuja ja loisteputkia voi tuoda kierrätys.infon esittelemien paikkojen lisäksi www.lampputieto.fi -portaalin ilmoittamiin paikkoihin. Eduskunnan ympäristövaliokunta korostaa energiansäätölappujen keräyksen ja niistä tiedottamisen tärkeyttä. Valiokunta velvoittaa, ”että hallitus seuraa energiansäästölamppujen palautusjärjestelmän toimivuutta kuluttajan kannalta ja ryhtyy mahdollisimman pian toimenpiteisiin vastaanottojärjestelmän laajentamiseksi työturvallisuus- ja elintarviketurvallisuusriskit huomioon ottaen. (Valiokunnan lausuma 4)”.

Vaarallinen jäte on tärkeää saada sille tarkoitettuun keräykseen, jotta vaaratekijät eivät pääse vaikuttamaan luontoon tai ihmisten terveyteen. Kotitalouksien vaarallisen jätteen keräys on säädetty laissa kuntien vastuulle, ja keräyskustannukset katetaan jätemaksuilla.

Ongelmajätetermi säilyy vielä jonkin aikaa esitteissä, tarroituksissa ja opasteissa, kunnes opastusmateriaalit uusitaan.

www.kierrätys.info – jäteasemien ja eko- ja kierrätyspisteiden valtakunnallinen hakupalvelu sekä tietoa kierrätyksestä ja jätelajeista.

www.jäteinfo.fi – paikalliset jätehuoltopalvelut kunnittain

Tiedote jätetermien uudistuksesta ja uudet termit: http://www.jly.fi/tiedote.php?tiedote2_id=285&PHPSESSID=0973ee20c86aa7dab71299f560b6a75d

Katso myös Jäteinfossa:
Kevätmaalarin jätehuolto 
http://www.jateinfo.fi/web/guest/tiedote/-/view/332

Mikä on kierrätystä
http://www.jateinfo.fi/web/guest/tiedote/-/view/313

Lisätietoja:
Tiedottaja Marko Laakkonen, 050 370 0116marko.laakkonen@jly.fi