Uusi jätelaki ei lisää kuntien valtaa

04.02.2011

Kuntaliiton tiedote 3.2.2011:
Uusi jätelaki ei lisää kuntien valtaa

Kuntaliitto torjuu arvelut siitä, että tuleva uusi jätelaki antaisi kuntien jäteyhtiöille nykyistä enemmän valtaa jätehuollossa. Eduskunnan käsittelyssä olevan lakiesityksen tavoitteena on parantaa asumisjätehuoltoa, jossa yksityisillä yrityksillä on merkittävä rooli. 

– Yhdyskuntajätehuolto on uudessa laissa ehdotettu säilytettäväksi pääosin ennallaan, mikä näkyy lakiehdotuksesta ja sen perusteluista. Lakiesitys ei kavenna yksityisten yritysten roolia, totesi Kuntaliiton ympäristölakimies Leena Eränkö jätelaitosten johdon päivillä Jämsässä 3. helmikuuta.

Uuden lain myötä pakkausjätteiden keräys siirtyisi kunnilta tuottajien vastuulle, mikä laskisi asukkaiden kustannuksia pakkausjätteiden osalta ja tehostaisi keräystä.

– Uusi laki ei toisi jätemaksuihin korotuksia. Jätehuollon vaatimustason nousu toki asettaa korotuspaineita, mutta tämä mahdollistaa myös lisätuloja ympäristöalan yrityksille, Eränkö painotti.

Erängön arvion mukaan uuden lain merkittävimmät muutokset koskevat pakkausjätteen keräämistä sekä kuntien jätehuoltoviranomaisten tiedonsaantioikeutta jätteenkuljetusten toimivuudesta. Käytännössä uudella lailla ei Erängön mukaan ole merkittävää vaikutusta yhdyskuntajätehuoltoon.

– Jätelakiesityksen hyväksymättä jättämisestä seuraisi kuitenkin EU-oikeudellisia toimenpiteitä, sillä Suomi ei tällöin voisi täysin toimeenpanna EU:n jätedirektiiviä, Eränkö huomautti.

– Yhdyskuntajätehuollon järjestäminen markkinaehtoisempaan suuntaan ei tosiasiassa ole mahdollista, vaikka ehdotus valmisteltaisiin uudelleen. Lain uudelleen valmistelu veisi valtionhallinnolta nykyisessä taloudellisessa tilanteessa myös kohtuuttomasti voimavaroja, Eränkö arvioi.

Kuntaliitto tukee hallituksen esitystä uudeksi jätelaiksi. Eränkö peräänkuulutti Jämsässä myönteisen ilmapiirin luomista, jotta kuntien jätelaitokset ja ympäristöyritykset voivat jatkaa hyvää yhteistyötä uusien innovaatioiden etsimiseksi.

Lisätietoja:
Ympäristölakimies Leena Eränkö, Kuntaliitto, 09 771 2554
Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kirsi Rontu, Kuntaliitto, 09 771 2559