Yhdyskuntajätehuolto 2010-esite

21.01.2011

Tietoa, taitoa ja tehokkuutta 
Suomen yhdyskuntajätehuolto 2010 -esite
 valmistui joulukuussa. Esite kuvaa, mihin Suomen yhdyskuntajätehuolto on kehittynyt vuoden 2010 loppuun mennessä, ja luo katseen myös tulevaan. Esitteestä voi hahmottaa kokonaiskuvaa yhdyskuntajätehuollosta.

Painettu esite on jaettu vuoden alussa kansanedustajille, avustajille ja muutamille eduskunnan virkamiehille. Esite on hyvä tiedonlähde kuntapäättäjille ja kaikille asiasta kiinnostuneille.