Kunnat tyytyväisiä Eko-Kymppiin

13.12.2010

Kunnat tyytyväisiä Eko-Kymppiin

Kainuun jätehuollon kuntayhtymän eli Eko-Kympin ylin päättävä elin, yhtymäkokous, on käsitellyt julkisuudessa esillä olleita Eko-Kymppiin liittyviä puheenaiheita. Yhtymäkokous, joka vastaa hallinnollisesti kuntien valtuustoa ja johon kuuluu yksi edustaja jokaisesta Kainuun kunnasta, keskusteli muun muassa Eko-Kympin roolista viranomaisena ja palveluntuottajana, sen taloudesta ja henkilöstöstä sekä energiajätekiistasta.

Osakaskuntien edustajien mielestä Eko-Kymppi toimii perussopimuksensa mukaisesti.  Se huolehtii kuntien puolesta jätelain määräämistä velvoitteista ja jätehuollon käytännön tehtävistä. Toiminta on kustannustehokasta ja tähtää siihen, että jätehuolto hoidetaan myös tulevaisuudessa taloudellisesti ja tehokkaasti, siis kuntalaisen edun mukaisesti

Tehdyt investoinnit perustuvat kiristyneeseen lainsäädäntöön ja ympäristölupavelvoitteisiin. Näillä investoinneilla varmistetaan hyvin saavutettavissa oleva, nykyaikainen ja ympäristölle turvallinen jätehuoltojärjestelmä .

Eko-Kymppi ei ole voittoa tavoitteleva yritys vaan viranomainen, joka tuottaa julkisia palveluja omakustannushintaan. Toiminnan kulut katetaan jätemaksuilla, ei verovaroilla.

Jätekeskuksen vastaanottomaksujen lisäksi Eko-Kymppi perii kierrätys- ja ongelmajätemaksua kaikilta asuin- ja lomakiinteistöiltä sekä aluekeräysmaksua niiltä kiinteistöiltä, joilla ei ole sopimusta jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Jätelain mukaan jokaisen kiinteistön on kuuluttava järjestettyyn jätehuoltoon. Eko-Kympin järjestämä aluekeräys on jätelain tarkoittama järjestetty jätehuolto niillä haja-asutusalueilla, joilla yritysten tarjoamaa palvelua ei ole kohtuullisesti saatavissa. Eko- ja ongelmajätepisteet ovat kaikkien niiden kiinteistöjen käytettävissä, jotka maksavat kierrätys- ja ongelmajätemaksun.

Eko-Kympin hinnoittelu perustuu jätelain määräämään omakustannushintaan. Kustannustehokkuus varmistetaan hankintalain mukaisella avoimella kilpailutuksella. Eko-Kympin hankinnat ja toiminnot on pyritty pilkkomaan myös pienille yrityksille sopiviksi.

Kainuun kuntien yhtymäkokousedustajilla ei ole huomauttamista Eko-Kympin tai sen henkilöstön toiminnasta.  Kuntayhtymän hallitus ja henkilöstö ovat noudattaneet yhtymäkokouksen antamia linjauksia myös taloudenpidossaan.

Kainuun jätehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous:

Matti Nousiainen, Kajaani     Veijo Holappa, Suomussalmi       Jouko Korhonen, Sotkamo

Maarit Rauhala, Kuhmo         Raimo Kuvaja, Hyrynsalmi           Anja Hyttinen, Puolanka

Reijo Virkkunen, Vaala           Martti Siira, Paltamo                    Harri Helenius, Ristijärvi