Kainuun jätehuollon kuntayhtymä
Jätehuollon järjestäminen

Lajitteluvelvoitteet

Sekajäte energiaksi
Taloyhtiö tekee sopimuksen sekajäteastian / -astioiden tyhjennyksestä jätehuoltoyrityksen kanssa.  Astiat tyhjennetään säännöllisesti sovitulla tyhjennysvälillä. Taloyhtiö hankkii itse jäteastiat ja huolehtii niiden kunnossapidosta. Jätehuoltoyritys laskuttaa taloyhtiöltä astiakohtaiset tyhjennysmaksut, jotka koostuvat Ekokympin käsittelymaksusta ja yrityksen kuljetusmaksusta.

Taloyhtiöt voivat käyttää muiden kiinteistöjen kanssa yhteistä jäteastiaa (kimppa-astia). Kaikki kimpan osakkaat ovat sopimussuhteessa jätehuoltoyrityksen kanssa.

Hyötyjätteet

Hyötyjätteet on lajiteltava kiinteistökohtaisiin jäteastioihin alla olevan taulukon mukaisesti:

Huoneistojen
lukumäärä

kiinteistöllä
Biojäte
1)
Muovi-
 pakkaus
2)
Metalli
3)
Lasi ja
keramiikka
3 ja 4)
Kartonki-
pakkaus
Paperi

1 - 3

X
        Jätelain mukaan
kaikki rivi- ja
kerrostalot
oltava
keräyksen piirissä
(ei koske haja-
asutusalueita
eikä pientaloja)

4 tai enemmän

X

X

X

X

X
Muut kunnan
vastuulle kuuluvat
kiinteistöt

X

X

X

X

X

1) Kompostointi tai erilliskeräys.
2) Niillä alueilla, joilla ei ole järjestettyä kuljetusta, voi muovipakkaukset lajitella ja toimittaa Rinki-ekopisteeseen tai ekokympin lajitteluasemalle tai jätekeskukseen.
3) Metallipakkaukset ja lasipakkaukset suositellaan toimitettavaksi ensisijaisesti Rinki-ekopisteelle.
4) Jäteastiaan saa laittaa vain pientä keramiikkajätettä. Suuri keramiikkajäte (esim. WC-pöntöt) on toimitettava jätekeskukseen tai lajitteluasemalle.

Jäteastioiden tyhjennysvälit

Jäteastiat on tyhjennettävä säännöllisesti. Alla olevassa taulukossa ilmoitetaan pisin mahdollinen tyhjennysväli.

Jätelaji Pisin tyhjennysväli
kesäaikana (1.5. - 30.9.)
Pisin tyhjennysväli
talviakana (1.10. - 30.4.)
Sekajäte energiaksi 8 viikkoa 8 viikkoa
Biojäte, 1 - 3 huoneistoa 2 viikkoa 4 viikkoa
Biojäte, 4 tai enemmän huoneistoja 1 viikko 4 viikkoa
Biojäte, joka kerätään maanalaiseen säiliöön tai koneellisella jäähdytyksellä varustettuun säiliöön 4 viikkoa 4 viikkoa
Muovipakkaukset 8 viikkoa 8 viikkoa
Lasi 8 viikkoa 8 viikkoa
Metalli 8 viikkoa 8 viikkoa
Kartonki 8 viikkoa 8 viikko
  tarvittaessa tarvittaessa

Tyhjennysvälin määrittelyä varten voi apuna käyttää jätemäärälaskuria. Tyhjennysväleihin voi hakea pidennystä Ekokympiltä.

Vaaralliset jätteet

Vaaralliset jätteet ja sähkölaitteet viedään itse niille osoitettuihin paikkoihin kuten lajitteluasemalle  tai jätekeskukseen.

Jätekatosneuvonta

Tarjoamme taloyhtiölle veloituksetta jätekatosneuvontaa. Palveluun sisältyy Ekokympin neuvojan tekemä jätteen keräyspaikan kartoitus ja/tai lajitteluneuvonta. Neuvontakäynti räätälöidään tilaajan tarpeiden mukaan. 

Tilaukset: laskutus@ekokymppi.fi tai 08 636 616 arkisin klo 9 - 17