Kainuun jätehuollon kuntayhtymä

Jätehuollon järjestäminen

Lajitteluvelvoitteet

Sekajäte energiaksi
Taloyhtiö tekee sopimuksen sekajäteastian / -astioiden tyhjennyksestä jätehuoltoyrityksen kanssa.  Astiat tyhjennetään säännöllisesti sovitulla tyhjennysvälillä. Taloyhtiö hankkii itse jäteastiat ja huolehtii niiden kunnossapidosta. Jätehuoltoyritys laskuttaa taloyhtiöltä astiakohtaiset tyhjennysmaksut, jotka koostuvat Ekokympin käsittelymaksusta ja yrityksen kuljetusmaksusta.

Taloyhtiöt voivat käyttää muiden kiinteistöjen kanssa yhteistä jäteastiaa (kimppa-astia). Kaikki kimpan osakkaat ovat sopimussuhteessa jätehuoltoyrityksen kanssa.

Vaaralliset jätteet ja sähkölaitteet
Vaarallisia jätteitä ja sähkölaitteita ei saa laittaa taloyhtiön jäteastioihin, vaan ne on vietävä lajitteluasemille tai Entrinkiin.

Hyötyjätteet
Nykyisten jätehuoltomääräysten mukaan yli neljän huoneiston kiinteistöillä on lajiteltava sekajätteen lisäksi biojäte ja palava jäte. Jätelain mukainen paperinkeräysvelvoite koskee kaikkia taajamien rivi- ja kerrostaloja.

Jätehuoltomääräykset, voimassa 30.6.2018 saakka

1.7.2018 VOIMAAN ASTUVAT Jätehuoltomääräykset 

1.7.2018 voimaanastuvien jätehuoltomääräyksien mukaan hyötyjätteille tulee taulukon mukaiset lajitteluvelvoitteet. Yli kolmen huoneiston kiineistöillä on näin ollen lajiteltava sekajätteen lisäksi biojäte, muovi- ja kartonkipakkaukset, lasi, metalli ja paperi. 

Hyötyjätteet on lajiteltava kiinteistökohtaisiin jäteastioihin seuraavasti:

Huoneistojen
lukumäärä

kiinteistöllä
Biojäte
1)
Muovi-
 pakkaus
2)
Metalli
3)
Lasi ja
keramiikka
3 ja 4)
Kartonki-
pakkaus
Paperi

1 - 3

X
        Jätelain mukaan
kaikki rivi- ja
kerrostalot
oltava
keräyksen piirissä
(ei koske haja-
asutusalueita
eikä pientaloja)

4 tai enemmän

X

X

X

X

X
Muut kunnan
vastuulle kuuluvat
kiinteistöt

X

X

X

X

X

1) Kompostointi tai erilliskeräys.
2) Niillä alueilla, joilla ei ole järjestettyä kuljetusta, voi muovipakkaukset lajitella ja toimittaa Rinki-ekopisteeseen tai ekokympin lajitteluasemalle tai jätekeskukseen.
3) Metallipakkaukset ja lasipakkaukset suositellaan toimitettavaksi ensisijaisesti Rinki-ekopisteelle.
4) Jäteastiaan saa laittaa vain pientä keramiikkajätettä. Suuri keramiikkajäte (esim. WC-pöntöt) on toimitettava jätekeskukseen tai lajitteluasemalle.

Jäteastiat on tyhjennettävä vähintään seuraavasti:

Jätelaji Pisin tyhjennysväli
kesäaikana (1.5. - 30.9.)
Pisin tyhjennysväli
talviakana (1.10. - 30.4.)
Sekajäte energiaksi 8 viikkoa 8 viikkoa
Biojäte, 1 - 3 huoneistoa 2 viikkoa 4 viikkoa
Biojäte, 4 tai enemmän huoneistoja 1 viikko 4 viikkoa
Biojäte, joka kerätään maanalaiseen säiliöön tai koneellisella jäähdytyksellä varustettuun säiliöön 4 viikkoa 4 viikkoa
Muovipakkaukset 8 viikkoa 8 viikkoa
Lasi 8 viikkoa 8 viikkoa
Metalli 8 viikkoa 8 viikkoa
Kartonki 8 viikkoa 8 viikko
  tarvittaessa tarvittaessa

Tyhjennysvälin määrittelyä varten voi apuna käyttää jätemäärälaskuria.