Kainuun jätehuollon kuntayhtymä

Jätehuollon järjestäminen mökillä

JÄTEHUOLTOON LIITTYMINEN

Kaikkien lomakiinteistöjen on liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään. Jos samalla kiinteistöllä on monta eri asuinrakennusta, kaikkien niiden on oltava jätehuollon piirissä. 

Liittymisvaihtoehdot:

1. Kiinteistökohtainen jäteastia
Kiinteistö on tehnyt sopimuksen sekajäteastian tyhjennyksestä jätehuoltoyrityksen kanssa. Oma sekajäteastia tyhjennetään säännöllisesti sovitulla tyhjennysvälillä. Jätteen haltija/kiinteistö hankkii itse jäteastian ja huolehtii sen kunnossapidosta. Jätehuoltoyritys laskuttaa astiakohtaisen tyhjennysmaksun. Se koostuu Ekokympin käsittelymaksusta ja yrityksen kuljetusmaksusta.

2. Usean lähikiinteistön yhteinen jäteastia eli kimppa
Kimppa-astiat ovat usean lähikiinteistön yhteisiä jäteastioita esim. naapurusten tai tiehoitokunnan järjestäminä. Kaikki kimpan osakkaat ovat sopimussuhteessa jätehuoltoyrityksen kanssa.

3. Aluekeräyspiste
Aluekeräyspisteet ovat Ekokympin ylläpitämiä, sekajätteelle tarkoitettuja keräyspisteitä (jätehuoneita), jonne sekajätettä saavat viedä ainoastaan vuosimaksun maksaneet kiinteistöt. Kiinteistö, jolla ei ole sopimusta jätehuoltoyrityksen kanssa, kuuluu automaattisesti aluekeräykseen. 

LAJITTELUVELVOITTEET

Jätehuoltomääräysten (voimassa 30.6.2018 saakka) lomakiinteistöillä on lajiteltava sekajäte ja biojäte. Biojäte kompostoidaan omalla kiinteistöllä tai kimpassa naapurin kanssa. Pakkausjätteet suositellaan toimitettavaksi Rinki-ekopisteille. Vaaralliset jätteet ja sähkölaitteet on vietävä lajitteluasemille tai kierrätyskeskus Entrinkiin. Puutarhajätteet otetaan maksutta vastaan lajitteluasemilla ja Kajaanin Risu-Mattilassa. Vaalassa puutarhajätteen vastaanotto on kunnan jätevedenpuhdistamolla.

Lietekaivojen tyhjentämisestä asiakas tekee sopimuksen jätehuoltoyrityksen kanssa. Mikäli liete pystytään käsittelemään kiinteistöllä muulla hyväksytyllä tavalla kuten kalkkistabiloinnilla, voi lietejätteen toimittaa omatoimisesti muualle asianmukaiseen paikkaan. Lietejätteen tyhjennyksiä valvotaan kaikilta kiinteistöiltä, lukuun ottamatta niitä kiinteistöjä, joilla on kunnallinen jätevesiviemäri ja niiltä, joilla ei ole velvollisuutta jätevesiasetuksen mukaisesti tyhjennettäviin lietekaivoihin.

Tulostettavat esitteet (pdf-muodossa):
Asuinkiinteistön jätehuolto ja maksut 
Ekokympin jätehuoltomääräykset, voimassa 30.6.2018 saakka

JÄTteen poltto

Jätteiden omatoiminen hävittäminen polttamalla on kielletty. Kiinteistön tulipesissä saa polttaa vain käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia ja pieniä määriä kierrätykseen kelpaamatonta paperia, pahvia ja kartonkia. Muovijätteen polttaminen ja jätteiden avopoltto on kielletty. 

Kompostointi

Biojätteet voi kompostoida erillisessä talousjätekompostorissa tai kompostikäymälässä. Lisätietoa kompostoinnista 

Ekokympin jätehuoltomääräykset 1.7.2018 alkaen, luonnos