Kainuun jätehuollon kuntayhtymä
Jätehuollon järjestäminen

Jätehuollon järjestäminen mökillä

Jätehuoltoon liittyminen

Kaikkien lomakiinteistöjen on liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään. Jos samalla kiinteistöllä on monta eri asuinrakennusta, kaikkien niiden on oltava jätehuollon piirissä. 

Liittymisvaihtoehdot:

1. Kiinteistökohtainen jäteastia
Kiinteistö on tehnyt sopimuksen sekajäteastian tyhjennyksestä jätehuoltoyrityksen kanssa. Oma sekajäteastia tyhjennetään säännöllisesti sovitulla tyhjennysvälillä. Jätteen haltija/kiinteistö hankkii itse jäteastian ja huolehtii sen kunnossapidosta. Jätehuoltoyritys laskuttaa astiakohtaisen tyhjennysmaksun. Se koostuu Ekokympin käsittelymaksusta ja yrityksen kuljetusmaksusta.

2. Usean lähikiinteistön yhteinen jäteastia eli kimppa
Kimppa-astiat ovat usean lähikiinteistön yhteisiä jäteastioita esim. naapurusten tai tiehoitokunnan järjestäminä. Kaikki kimpan osakkaat ovat sopimussuhteessa jätehuoltoyrityksen kanssa.

3. Aluekeräyspiste
Aluekeräyspisteet ovat Ekokympin ylläpitämiä, sekajätteelle tarkoitettuja keräyspisteitä (jätehuoneita), jonne sekajätettä saavat viedä ainoastaan vuosimaksun maksaneet kiinteistöt. Kiinteistö, jolla ei ole sopimusta jätehuoltoyrityksen kanssa, kuuluu automaattisesti aluekeräykseen. 

Lajitteluvelvoitteet

Kaikilla kiinteistöillä on oltava sekajätteelle joko oma tai kimppa-astia, tai sekajäte on vietävä aluekeräyspisteeseen. Sekajätteestä on lajiteltava erilleen biojätteet, hyötyjätteet, erityisjätteet ja vaaralliset jätteet. Jätteen haltija huolehtii ohjeiden mukaisesta jätteiden lajittelusta ja keräykseen viemisestä.

Biojäte kompostoidaan itse. Muovipakkaukset suositellaan toimitettavaksi muovipakkausten keräykseen RINKI-ekopisteelle tai Ekokympin lajitteluasemalle / jätekeskukseen. Metalli- ja lasipakkaukset suositellaan toimitettavaksi ensisijaisesti RINKI-ekopisteelle. Ne voi viedä myös lajitteluasemalle tai jätekeskukseen. Muut kuin pakkauslasit kuuluvat lajitteluaseman tai jätekeskuksen lasinkeräykseen.

Vaaralliset ja sähkölaitteet viedään lajitteluasemalle ja Kajaanissa Entrinkiin ja isot jätteet lajitteluasemalle tai jätekeskukseen.

Jäteastian merkitseminen

Kiinteistön jäteastiat on merkittävä jätelajitarralla, jossa on myös tyhjennyksestä vastaavan tahon yhteystiedot. Merkinnöistä vastaa jäteastian haltija.

Jätteen poltto

Jätteiden omatoiminen hävittäminen polttamalla on kielletty. Kiinteistön tulipesissä saa polttaa vain käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia ja pieniä määriä kierrätykseen kelpaamatonta paperia, pahvia ja kartonkia. Muovijätteen polttaminen ja jätteiden avopoltto on kielletty. 

Kompostointi

Biojätteet voi kompostoida erillisessä talousjätekompostorissa tai kompostikäymälässä. Lisätietoa kompostoinnista