Hinnasto 2022, kuntavastuujäte

Tuotenumero Tuotenimi Yksikkö Hinta alv 24 %, euroa
90101 Sekajäte energiaksi asumisesta t
90102 Sekajäte energiaksi  203,27
90103 Sekajäte energiaksi, säkkimaksu 200 l kpl 8,72
90104 Sekajäte energiaksi yli 1 m3 m3 36,58
90301 Biojäte asumisesta t -
90302 Biojäte t 140,12
90304 Biojäte, lietemäinen t 148,80
90308 Biojäte, käsittely Majasaaressa t 52,08
90401 Asbesti t 197,00
90403 Asbesti, m3 m3 157,60
90404 Öljynerotuskaivon liete (altaaseen) t 168,45
90405 Öljyiset sakat, säiliön puhdistusjäte kg 0,17
90406 Öljy- / liuotinerotinjäte, säiliöön kg 0,30
90407 Öljyjäte, emulsiot alle 100 l kg 24,20
90408 Öljyjäte, emulsiot yli 100 l kg 0,29
90409 Öljypitoinen vesi, lievästi öljyä t 7,44
90410 Painekyllästetty puu t 223,20
90412 Liete, maalia sisältävät vesipitoiset t 197,00
90413 Öljyjäte, kiinteä, pastat, vaseliinit kg 0,71
90414 Elohopea kg 35,34
90415 Emäkset kg 1,86
90416 Filmijäte kg 1,86
90417 Freonit kg 7,44
90418 Halonit kg 7,44
90419 Hapot kg 1,86
90420 Isosyanaatti kg 8,37
90421 Jäähdytysneste, jarruneste kg 1,03
90422 Kehitteet, kiinnitteet kg 1,03
90423 Kiinteät syanidipitoiset kg 8,37
90424 Kondensaattorit (ei PVC) kg 8,37
90425 Laboratoriokemikaali kg 8,37
90426 Leikkuuneste kg 1,30
90427 Liuottimet kg 0,56
90428 Lääkejäte kg 2,98
90429 Maali, lakka, liima, vaha, painoväri kg 1,26
90430 Painepakkaukset, aerosolit kg 1,26
90431 PCB:tä sisältävät jätteet kg 8,37
90432 Puunkyllästysaineet kg 3,35
90433 Öljy, raskasöljytuhkaliuos t 495,13
90434 Tartuntavaarallinen jäte kg 7,44
90435 Torjunta- ja suoja-aineet kg 3,35
90436 SER yrityksiltä yli 20 kg kpl 24,20
90437 SER yrityksiltä alle 20 kg kpl 10,95
90438 Loisteputket-, lamput, isot erät yli 30 kpl  kpl 24,20
90443 Lääkejäte (eläinlääkkeet) kg 2,98
90501 Rakennusjäte t 241,80
90502 Rakennusjäte, m3 m3 145,08
90503 Eristemateriaalit t 98,00
90504 Eristemateriaalit, m3 m3 14,70
90505 Kipsilevy t 124,00
90506 Kipsilevy, m3 m3 81,34
90507 Puujäte, puhdas (ei maalia, ei levyjä) kpl 24,20
90508 Puujäte, käsitelty (sis. maalia, levyjä) t 49,60
90509 Tiilijäte kpl 24,20
90510 Asfaltti, irtopalakoko alle 90 mm kpl 24,20
90511 Asfaltti, irtopalakoko yli 90 mm t 100,40
90513 Betoni, irtopalakoko alle 90 mm kpl 24,20
90514 Betoni, irtopalakoko yli 90 mm t 100,40
90516 Lasi ja keramiikka kpl 24,20
90517 Öljysäiliöt kpl 30,49
90518 Kannot, m3 m3 13,02
90537 Asfaltti, irtopalakoko alle 90 mm, m3 m3 24,20
90538 Betoni, irtopalakoko alle 90 mm, m3 m3 24,20
90548 Puujäte, käsitelty (sis. maalia, levyjä), m3 m3 9,92
90552 Mineraaliaines jätepenkalle t 7,44
90560 Betoni, irtopalakoko yli 90 mm, öljyinen t 168,72
90561 Rakennusjäte, ei lajitteluun t 241,80
90601 Teollisuusjäte (erottelematon) t 197,00
90602 Rasvanerotuskaivojäte t 197,00
90603 Sadevesikaivojen hiekkaliete t 138,22
90604 Välppäjäte puhdistamolta t 232,96
90605 Liete puhdistamoilta, ylijäämä t 55,80
90606 Liete / selkeytyslietteet t 197,00
90607 Nestemäinen jäte t 138,22
90608 Tuhka, arinatuhka t 122,07
90609 Tuhka, lentotuhka t 105,40
90610 Riskijäte altaaseen (pist./viilt. tms) t 197,00
90801 Hevosenlanta t 24,63
90805 Puru kpl 24,20
90806 Kannot t 43,40
90901 Maa, öljyinen maa alle 2 000 mg / kg t 24,63
90902 Maa, öljyinen maa 2 000 - 10 000 mg / kg t 58,32
90903 Maa, öljyinen maa 10 000 - 15 000 mg / kg t 58,32
90904 Maa, öljyinen maa yli 15 000 mg / kg t 92,01
90905 Maa, muu kuin öljystä saastunut maa / lyijymaa t 103,61
90906 Maa, puhdas ylijäämämaa kpl 24,20
91001 Käyntimaksu kpl 24,20
91002 Lavan tyhjennysmaksu kpl 31,00
91003 Kuorman peittomaksu kpl 30,49
91004 Suursäkin tyhjennysmaksu kpl 10,29
91005 Lajittelumaksu, tuntihinta kpl 62,00
91006 Siivous- ja kuljetuskustannukset kpl  62,00
91007 Kuormantarkastusmaksu kpl 101,64
91008 Tynnyrin hävitysmaksu kpl  37,20
91009 Öljypitoisuusmittaus (kuormakohtainen) kpl 50,41
91010 Punnitusmaksu, tuotekohtainen kpl 7,44
91011 Punnitusmaksu, ajoneuvot kpl 24,20
91013 Kuljetusmaksu mineraaliaines ja lasijäte m3 20,83
91012 Toimistomaksu kpl 12,40
91079 Konetyöt, puoli tuntia kpl 38,44
       
  Perusmaksu, euroa / vuosi    
  Tyhjä, vakinainen asuinhuoneisto   7,70 
  Vakinainen asuinhuoneisto ja 1 asukas   15,40
  Vakinainen asuinhuoneisto ja 2 asukasta   23,10
  Vakinainen asuinhuoneisto ja yli 2 asukasta   30,80
  Vapaa-ajan asunto   11,00
       
  Aluekeräysmaksu (AK-maksu) euroa / vuosi    
  Tyhjä, vakinainen asuinhuoneisto   ei maksua
  Vakinainen asuinhuoneisto ja 1 asukas   50,00
  Vakinainen asuinhuoneisto ja 2 asukasta   100,00
  Vakinainen asuinhuoneisto ja yli 2 asukasta   150,00
  Vapaa-ajan asunto   42,00

Painoperusteinen hinnasto muutetaan tilavuusperusteiseksi soveltamalla kokemusperäistä laskennallista tilavuuspainokerrointa. Tuottajavastuuseen kuulumattoman sähkö- ja elektroniikkaromun hinnoittelussa noudatetaan tuottajayhteisöjen antamia hinnastoja. 
Hyödynnettävien jätteiden ja vaarallisten jätteiden vastaanotto pienkuormina on maksutonta perusmaksua maksaville kiinteistöille.