Hinnasto 2020, kuntavastuujäte

Tuotenumero Tuotenimi Yksikkö Hinta alv 0 %, euroa  Hinta alv 24 %, euroa
90102 Sekajäte energiaksi  149,03  184,80
90103 Sekajäte energiaksi, säkkimaksu 200 l kpl 6,39 7,92
90302 Biojäte t 113,00 140,12
90303 Biojäte, kaupan erillispakattu t 113,00 140,12
90304 Biojäte, lietemäinen t 120,00 148,80
90305 Biojäte, EU-alueen ulkopuolelta t 120,00 148,80
90401 Asbesti t 158,87 197,00
90404 Öljynerotuskaivon liete (altaaseen) t 135,85 168,45
90405 Öljyiset sakat, säiliön puhdistusjäte kg 0,14 0,17
90406 Öljy- / liuotinerotinjäte, säiliöön kg 0,24 0,30
90407 Öljyjäte, emulsiot alle 100 l kg 17,66 21,90
90408 Öljyjäte, emulsiot yli 100 l kg 0,23 0,29
90409 Öljypitoinen vesi, lievästi öljyä t 6,00 7,44
90410 Painekyllästetty puu t 150,00 186,00
90412 Liete, maalia sisältävät vesipitoiset t 158,87 197,00
90413 Öljyjäte, kiinteä, pastat, vaseliinit kg 0,57 0,71
90414 Elohopea kg 28,50 35,34
90415 Emäkset kg 1,50 1,86
90416 Filmijäte kg 1,50 1,86
90417 Freonit kg 6,00 7,44
90418 Halonit kg 6,00 7,44
90419 Hapot kg 1,50 1,86
90420 Isosyanaatti kg 6,75 8,37
90421 Jäähdytysneste, jarruneste kg 0,83 1,03
90422 Kehitteet, kiinnitteet kg 0,83 1,03
90423 Kiinteät syanidipitoiset kg 6,75 8,37
90424 Kondensaattorit (ei PVC) kg 6,75 8,37
90425 Laboratoriokemikaali kg 6,75 8,37
90426 Leikkuuneste kg 1,05 1,30
90427 Liuottimet kg 0,45 0,56
90428 Lääkejäte kg 2,40 2,98
90429 Maali, lakka, liima, vaha, painoväri kg 1,02 1,26
90430 Painepakkaukset, aerosolit kg 1,02 1,26
90431 PCB:tä sisältävät jätteet kg 6,75 8,37
90432 Puunkyllästysaineet kg 2,70 3,35
90433 Öljy, raskasöljytuhkaliuos t 399,30 495,13
90434 Tartuntavaarallinen jäte kg 6,00 7,44
90435 Torjunta- ja suoja-aineet kg 2,70 3,35
90436 SER yrityksiltä yli 20 kg kpl 17,66 21,90
90437 SER yrityksiltä alle 20 kg kpl 8,83 10,95
90438 Loisteputket-, lamput, isot erät yli 30 kpl / 50 kg kpl 17,66 21,90
90501 Rakennusjäte t 195,00 241,80
90503 Eristemateriaalit t 79,03 98,00
90505 Kipsilevy t 100,00 124,00
90507 Puujäte, puhdas (ei maalia, ei levyjä) kpl 17,66 21,90
90508 Puujäte, käsitelty (sis. maalia, levyjä) t 40,00 49,60
90509 Tiilijäte kpl 17,66 21,90
90510 Asfaltti, irtopalakoko alle 90 mm kpl 17,66 21,90
90511 Asfaltti, irtopalakoko yli 90 mm t 80,97 100,40
90513 Betoni, irtopalakoko alle 90 mm kpl 17,66 21,90
90514 Betoni, irtopalakoko yli 90 mm t 80,97 100,40
90516 Lasi ja keramiikka kpl 17,66 21,90
90517 Öljysäiliöt kpl 24,59 30,49
90560 Betoni, irtopalakoko yli 90 mm, öljyinen t 136,06 168,72
90601 Teollisuusjäte (erottelematon) t 158,87 197,00
90602 Rasvanerotuskaivojäte t 158,87 197,00
90603 Sadevesikaivojen hiekkaliete t 111,47 138,22
90604 Välppäjäte puhdistamolta t 158,87 197,00
90605 Liete puhdistamoilta, ylijäämä t 45,00 55,80
90606 Liete / selkeytyslietteet t 158,87 197,00
90607 Nestemäinen jäte t 111,47 138,22
90608 Tuhka, arinatuhka t 98,44 122,07
90609 Tuhka, lentotuhka t 85,00 105,40
90610 Riskijäte altaaseen (pist./viilt. tms) t 158,87 197,00
90801 Hevosenlanta kpl 17,66 21,90
90805 Puru kpl 17,66 21,90
90806 Kannot t 35,00 43,40
90901 Maa, öljyinen maa alle 2 000 mg / kg t 19,86 24,63
90902 Maa, öljyinen maa 2 000 - 10 000 mg / kg t 47,03 58,32
90903 Maa, öljyinen maa 10 000 - 15 000 mg / kg t 47,03 58,32
90904 Maa, öljyinen maa yli 15 000 mg / kg t 74,20 92,01
90905 Maa, muu kuin öljystä saastunut maa / lyijymaa t 83,56 103,61
90906 Maa, puhdas ylijäämämaa kpl 17,66 21,90
91001 Käyntimaksu kpl 17,66 21,90
91002 Lavan tyhjennysmaksu kpl 25,00 31,00
91003 Kuorman peittomaksu kpl 24,59 30,49
91004 Suursäkin tyhjennysmaksu kpl 8,30 10,29
91005 Lajittelumaksu, tuntihinta kpl 50,00 62,00
91006 Siivous- ja kuljetuskustannukset kpl  50,00 62,00
91007 Kuormantarkastusmaksu kpl 81,97 101,64
91008 Tynnyrin hävitysmaksu kpl  30,00 37,20
91009 Öljypitoisuusmittaus (kuormakohtainen) kpl 40,65 50,41
91010 Punnitusmaksu, tuotekohtainen kpl 4,92 6,10
91011 Punnitusmaksu, ajoneuvot kpl 17,66 21,90
91012 Toimistomaksu kpl 10,00 12,40
         
  Perusmaksu, euroa / vuosi      
  Tyhjä, vakinainen asuinhuoneisto   5,65 7,00
  Vakinainen asuinhuoneisto ja 1 asukas   11,29 14,00
  Vakinainen asuinhuoneisto ja 2 asukasta   16,94 21,00
  Vakinainen asuinhuoneisto ja yli 2 asukasta   22,58 28,00
  Vapaa-ajan asunto   8,06 10,00
         
  Aluekeräysmaksu (AK-maksu) euroa / vuosi      
  Tyhjä, vakinainen asuinhuoneisto     ei maksua
  Vakinainen asuinhuoneisto ja 1 asukas   40,32 50,00
  Vakinainen asuinhuoneisto ja 2 asukasta   80,65 100,00
  Vakinainen asuinhuoneisto ja yli 2 asukasta   120,97 150,00
  Vapaa-ajan asunto   33,87 42,00

Painoperusteinen hinnasto muutetaan tilavuusperusteiseksi soveltamalla jäteverolakia tai muuta laskennallista tilavuuspainokerrointa. Tuottajavastuuseen kuulumattoman sähkö- ja elektroniikkaromun hinnoittelussa noudatetaan tuottajayhteisöjen antamia hinnastoja. Jäteverollisten tuotteiden hinnnat sisältävä jäteveroa 70 € / t. Minimimaksu yrityksiltä on aina käyntimaksun suuruinen riippumatta hinnaston hinnasta. Vaarallisten jätteiden vastaanotto pienkuormina on maksutonta perusmaksua maksaville kiinteistöille. Maatilojen muu kuin asumisessa syntyvä jäte (elinkeinotoiminnan jäte) rinnastetaan yritystoiminnan jätteeksi.